โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

วัฒนธรรมเกาหลี

Print

วัฒนธรรมเกาหลีวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
        นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯพร้อมด้วยคณะครู-นักเรียน ให้การต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลี มีการแสดงหลายชุดและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน ๑๐ ทุน

 

ประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘

Print

ประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
          นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ และก่อนวาระการประชุมได้มอบของที่ระลึกสำหรับครูที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือนมกราคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และมอบเกียรติบัตรสำหรับครูที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗

 

มอบเกียรติบัตร-ตำรวจพบนักเรียน

Print

มอบเกียรติบัตรวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬายิงปืน  ในการแข่งขันกีฬาคนพิการ “โคราชเกมส์” และในวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรขามทะเลสอ มาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการจราจร ตามโครงการตำรวจ 5 นาที

 

จัดสอบ LAS

Print
สอบ Lasวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
       โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จัดสอบ 
LAS ระดับชั้น ม.๒ และ ม.๕ ใช้ Note Book เป็น Server  สอบด้วยระบบสอบออนไลน์ โปรแกรม SOTS 5708 สอบในห้อง Computer พร้อมกัน ๓ ห้อง นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการสอบ
 

อบรมหุ่นยนต์บิน

Print

อบรมหุ่นยนต์บินวันที่ ๒๐  มกราคม ๒๕๕๘
        นายสุทธิพันธ์  จันลาวงศ์ และนายโกวิทย์  ซื่อสัจลือสกุล ครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา (โครงการอัจฉริยะจรรยา) เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการสร้างหุ่นยนต์บินและการควบคุมด้วยโปรแกรม
  ณ  มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์ หันตรา  ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม  ๒๕๕๘ เพื่อนำความรู้มาถ่ายทอดให้นักเรียนต่อไป

 

จัดแข่งขันกีฬายิงปืน

Print

จัดแข่งขันกีฬายิงปืนวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
          นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครู-นักเรียน ระดับชั้น ม.๔  ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ จัดกีฬาแห่งชาติ "โคราชเกมส์" ประเภทกีฬายิงปืน ณ สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวา ๒๕๕๐ และมีการแข่งขันถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘  ( รูปชุดที่ ๒    รูปชุดที่ ๓ )

 

วันครู ๒๕๕๘

Print

วันครู ๒๕๕๘วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

        นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครูร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในปีนี้ครูขามทะเลสอวิทยารับรางวัล จำนวน ๑๕ คน ภาคบ่ายแข่งขันกีฬาครู และภาคค่ำกินเลี้ยงสังสรรค์

Read more...
 

อบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง

Print

อบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมืองวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ณ สักภูธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก รุ่นที่ ๑ (โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา) ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาเข้าอบรม ๔ คน ประกอบด้วย นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯ,นายอำนาจ กกสูงเนิน,นางสุวรรณ์ แสนประเสริฐและ นางรุ่งเดือน ฉานสูงเนิน

 

ค่ายผู้นำเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม

Print

ค่ายผู้นำเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘

         คณะครู-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เข้าค่ายผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมพหุปัญญา ๘ ด้าน" ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ม. ๕/๑-๒ วันที่ ๑๒-๑๔ และ ม.๕/๓-๔ วันที่ ๑๔-๑๖ ม.ค.) ณ สวนลุงโชค อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 

เรียนรู้ ณ ศูนย์เรียรรู้ชุมชน

Print

ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘
         คณะครู-นักเรียนระดับชั้น ม.๑ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านน้ำฉ่า-น้ำฉ่าสายชล ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ไปร่วมให้กำลังใจ

 

วันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

Print

ผอ.ไปรับพร-อวยพร  ทำบุญขึ้นปีใหม่-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
         นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู-นักเรียนและบุคลากรร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในภาคเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่จากนั้นครู-นักเรียนร่วมประทานอาหาร  และเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในภาคบ่ายมอบเกียรติบัตร-ทุนการศึกษา-ครูมอบของขวัญให้นักเรียน สนุกสนานกับวงดนตรีศิษย์เก่า ในภาคค่ำผู้บริหาร คณะครู-บุคลากรสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๘ ลุ้นรับของขวัญรางวัลใหญ่จากโรงเรียน { อัลบั้มเพิ่ม จากครูลดาวัลย์ (ทำบุญตักบาตร)   (กิจกรรมวันเด็ก)   (ครูสังสรรค์) }

 

คำขวัญวันเด็ก ๒๕๕๘

Print

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๕๘

คำขวัญวันเด็ก ๒๕๕๘ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ คือ ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” 

 ดูเพิ่มคำขวัญวันเด็กย้อนหลัง คลิก Read more

Read more...
 


Page 7 of 49

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้401
mod_vvisit_counterเมื่อวาน571
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2119
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5539
mod_vvisit_counterเดือนนี้972
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว23666
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้849679

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 5
IP เครื่องคุณ: 54.83.118.144
,
วันที่ : 02 Sep , 2015
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 7 guests online