โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมสนามหลวง

Print

นักธรรมสนามหลวงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่สอบธรรมสนามหลวงประจำปี ๒๕๕๕  และสอบผ่านนักธรรมตรี ๒๗ คน นักธรรมโท ๒๓ คน และนักธรรมเอก ๔๕ คน เจ้าคณะอำเภอขามทะเลสอประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ครู-นักเรียนเพื่อเป็นสิริมงคล  และผู้อำนวยการฯ ประกาศโรงเรียนเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖

 

พิธีถวายราชสดุดี

Print

พิธีถวายราชสดุดีวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา นำผู้กำกับลูกเสือ และคณะลูกเสือ-เนตรนารี ทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

 

มอบทุนการศึกษา

Print

มอบทุนการศึกษาวันที่ ๒๕ พ.ย.๒๕๕๖

      ครูภัชชฎา โอษคลัง มอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๐ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี และคณะครูระดับชั้น ม.๕ มอบช่อดอกไม้แสดงคามยินดีในการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

 

อาเศียรวาทถวายพระพร

Print

อาเศียรวาทถวายพระพรวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร/นางลาวัลย์ มิตรสูงเนิน/นางชนกานต์ นัดสันเทียะ/นางบงกช แซ่เอ็ง/นายอภิศักดิ์ สิงหมารศรี และนายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรเพื่อถวายความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมราชพฤกษ์ ประชาสัมพันธ์ทางเคเบิล DTV

 

ประชุมปฏิบัติการ "อัจฉริยะจรรยา"

Print

อัจฉริยะจรรยาวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล นางอรุณศรี ศรีแก้ว เข้าประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พ.ย.๒๕๕๖ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ เพื่อสรุปผลการดำเนินการตามโครงการฯ/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางที่จะดำเนินการต่อไป 

 

การเก็บข้อมูลลายผิว

Print

 เก็บข้อมูลลายผิว ๔ พ.ย.  เก็บข้อมูลลายผิว ๕ พ.ย.๕๖

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

       คณะครู-บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เข้ารับการเก็บข้อมูลลายผิวเพื่อนำไปวิเคราะห์ศักยภาพรายบุคคล โดยบริษัท ปรัชญาไร้ขีด จำกัด เป็นการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ อัจฉริยะจรรยา  มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.นำร่องตามโครงการฯ ๑๒ โรง

 

ทำบุญถวายพระสังฆราช

Print
ทำบุญ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

       นายประเสริฐ ศิลปะผู้อำนวยการโรงเรียนฯและคณะครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ร่วมกับหน่วยงานและชุมชน ทำบุญถวาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ที่วัดหนองคู                 

 

ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอล

Print

ชนะเลิศวอลเลย์บอลวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ แสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ๓ รายการ ดังนี้

            ๑. ชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน ประชาชน “บัวใหญ่คัพ” ประจำปี ๒๕๕๖ ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอสรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

            ๒. ชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอล “กฟภ.คัพ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ รุ่นอายุ ๑๘ ปี ครองถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            ๓. ชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง “ไทคัพ” ประจำปี ๒๕๕๖ รุ่นอายุ ๑๖ ปี 

 

สัมมนาครู-ผู้ปกครองนักเรียน

Print

 สัมมนาภาคเช้า  สัมมนาภาคบ่าย

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครู-บุคลากร-ผู้ปกครองนักเรียน “แนวทางการวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ พหุปัญญาทั้ง ๘ ด้าน โดยผ่านเทคโนโลยีลายผิว” ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ อัจฉริยะจรรยา  โดยบริษัท ปรัชญาไร้ขีด จำกัด และทีมงานได้เตรียมอุปกรณ์พร้อมสำหรับการเก็บข้อมูลลายผิวแล้ว

 

ทัศนศึกษา

Print

ทัศนศึกษาวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู  ออกเดินทางจากโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ไปลงแพที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก นอนค้างคืนในแพ ไปขึ้นรถที่จังหวัดลำพูน ไปกาดทุ่งเกวียน พักค้างคืนในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง วันสุดท้ายของการเดินทางและเที่ยวตามเส้นทางและกลับโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ กิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมออมทรัพย์เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

 


Page 8 of 45

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้557
mod_vvisit_counterเมื่อวาน517
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2717
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3574
mod_vvisit_counterเดือนนี้13851
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15652
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้498531

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 8
IP เครื่องคุณ: 54.82.22.63
,
วันที่ : 24 Jul , 2014
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 16 guests online