โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ลูกเสือ-เนตรนารีเข้าค่ายพักแรม

Print

ลูกเสือ-เนตรนารีเข้าค่าย

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
      
นายไกรสร มูลทองชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเล
สอวิทยา ได้นำคณะครู บุคลากร และ ลูกเสือ เนตรนารี ระดับ ม.ต้น ไปเข้าค่ายพักแรม ที่ค่าย PS อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ภาพโดย:ครูภูวดิษฐ์)
 

จัดทำแผนดำเนินโครงการอัจฉริยะจรรยา ปี ๒๕๕๘

Print

จัดทำแผนดำเนินโครงการอัจฉริยะจรรยา ปี ๒๕๕๘วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
      คณะผู้บริหาร-ครูโรงเรียนอัจฉริยะจรรยาจัดทำแผนการดำเนินโครงการอัจฉริยะจรรยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเบย์ จังหวัดสมุทรปราการ

 

กีฬาแห่งชาติ-นครราชสีมาเกมส์-วอลเลย์บอลชายหาด

Print

 

วอลเลย์บอลชายหาด ๑  วอลเลย์บอลชายหาด ๒  วอลเลย์บอลชายหาด ๓  วอลเลย์บอลชายหาด ๔  เลี้ยงคณะกรรมการตัดสิน  วอลเลย์บอลชายหาด 6  ชิงชนะเลิศ 

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯ และกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ระหว่างวันที่ ๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวา ๒๕๕๐ มีคณะครูร่วมทำหน้าที่ต่างๆ ด้วยความเรียบร้อย 

 

ศึกษาดูงาน-ทัศนศึกษาประเทศฝรั่งเศส-สเปน-โปรตุเกส

Print

 ศึกษาดูงาน-ทัศนศึกษาประเทศฝรั่งเศส-สเปน-โปรตุเกส  ศึกษาดูงาน-ทัศนศึกษาประเทศฝรั่งเศส-สเปน-โปรตุเกส  ศึกษาดูงาน-ทัศนศึกษาประเทศฝรั่งเศส-สเปน-โปรตุเกส  ๑๑ ธันวาคม Madrid 1  ๑๒ ธันวาคม Madrid 2  ๑๓ ธันวาคม Lisbon 1  ๑๔ ธันวาคม Lisbon2  Lodon 15 Dec 2014

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
       คณะที่ปรึกษา-ผู้ดูแลโครงการ "โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา" พร้อมผู้บริหาร-คณะครูโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา ๑๒ โรงเรียนเดินทางไปศึกษาดูงาน-ทัศนศึกษาประเทศฝรั่งเศส-สเปนและโปรตุเกส ไปดูการจัดระบบการศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศและทัศนศึกษาดูความสวยงามอลังการ ระหว่างวันที่ ๘-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 

แชมป์เอสโคล่า รับถ้วยพระราชทาน

Print

แชมป์เอสโคล่า รับถ้วยพระราชทานวันที่ ๕  ธันวาคม ๒๕๕๗
      นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมขามทะเลสอวิทยา เข้าการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุ
วชน "เอส โคล่า"ชิงชนะเลิศประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ชิงชนะเลิศวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผลทีมโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาชนะเลิศ นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯร่วมเชียร์และรับถ้วยรางวัล

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

Print

วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
      นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณสาธารณสุขขามทะเลสอ และร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชาติไทย กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 

 

ประชุมทำแผนอัจฉริยะจรรยา

Print

ประชุมทำแผนอัจฉริยะจรรยาวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
            นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ประชุมพิจารณาระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการเขียนแผนโครงการอัจฉริยะจรรยา
 

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

Print

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
      นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯและตัวแทนครู-นักเรียนปลูกต้นไม้ริมรั้วหน้าโรงเรียน และทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ลงนามถวายพระพร วางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ นักเรียนระดับชั้น ม.๖ จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ และมอบเกียรติบัตรให้พ่อดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗

 

DTV สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน

Print

DTV สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗      
      สถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก จังหวัดนครราชสีมา (
DTV ) สัมภาษณ์นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ในการเตรียมการและความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ในช่วงกีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

ค่ายเยาวชน กระทิงน้อยรักษ์น้ำแม่มูน

Print

ค่ายเยาวชน กระทิงน้อยรักษ์น้ำแม่มูนวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
        นางชนกานต์  นัดสันเทียะ นำนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น จำนวน ๖ คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนกระทิงน้อยรักษ์น้ำแม่มูน ปี ๗ ที่วังน้ำเขียว

 

ม.๓ ลงนามถวายพระพร

Print

ม.๓ ลงนามถวายพระพรวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
    คณะครู-นักเรียนระดับชั้น ม.๓ ไปเรียนรู้นอกสถานศึกษาและทัศนศึกษาและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร และทัศนศึกษา

 

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

Print

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
      นายไกรศร  ทองมูลชัย ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการลูกเสือฯ ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี นำกองลูกเสือ-เนตรนารีทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือ

Read more...
 


Page 7 of 47

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้363
mod_vvisit_counterเมื่อวาน573
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4582
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4437
mod_vvisit_counterเดือนนี้363
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20352
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้825404

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 11
IP เครื่องคุณ: 54.227.110.209
,
วันที่ : 01 Aug , 2015
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 10 guests online