โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ไว้ทุกข์ในวันพระราชทานเพลิงพระศพ

Print

ไว้ทุกข์วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
      
คณะครู-บุคลากรโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา แต่งกายไว้ทุกข์ เนื่องในวันพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) และร่วมพิธีฯในเวลา ๑๖ นาฬิกา และเวลา ๒๐ นาฬิกา

 

ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบาย

Print

ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนา ขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ โกลด์เม้าท์เท่น วังน้ำเขียวรีสอร์ท

 

ติดตามโครงการมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด

Print

ติดตามโครงการมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
      
คณะกรรมการติดตามโครงการมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด (Thai Red Cross Volunteers Bureau Harm Prevention : TRC.VB Harm Prevention) มาตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ การรณรงค์ด้านสารเสพติด/การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร/การใช้สื่อ-การเล่นเกม/และการบริโภคที่ถูกหลักโภชนาเพื่อลดอ้วน

 

ประชุมจัดทำแผนโครงการอัจฉริยะจรรยา

Print
ประชุมจัดทำแผนอัจฉริยะจรรยา  แสดงความยินดี  แสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
    นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล นางอรุณศรี ศรีแก้ว และนางรุ่งเดือน ฉานสูงเนิน เข้าประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนการดำเนินโครงการอัจฉริยะจรรยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ

 

เหรียญทองการสร้าง Webpage

Print

เหรียญทองการสร้าง Webpageวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
      
นางอัญชัญ งามสูงเนิน นำนักเรียนเข้าแข่งขันการสร้าง Webpage ด้วย Text editor ในการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ ผลการแข่งขันได้ลำดับที่ ๑๖ คะแนน ๘๒ คะแนน รางวัลเหรียญทอง นักเรียนที่เข้าแข่งขัน คือ น.ส.กิตยาภรณ์ หารโสภา และนายพัชร กกสูงเนิน

 

ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad

Print
Bike for Dad  Bike for Dad

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
    นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียน ร่วมปั่นเพื่อพ่อ (
Bike for DAD) โดยการนำของนายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอขามทะเลสอ พร้อมด้วยข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนอำเภอขามทะเลสอ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


 

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม/ดีเด่น

Print

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม/ดีเด่นวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับชั้น ม.๒ ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม (เกรดเฉลี่ย ๓.๗๕ ขึ้นไป) ผลการเรียนดีเด่น(เกรดเฉลี่ย ๓.๕๐-๓.๗๔) ในภาคเรียนที่ผ่านมา (ระดับชั้นอื่นๆ จะมอบในโอกาสต่อไป)

 

แสดงความยินดีกับทีมฟุตซอล

Print

แสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
       นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง ครูผู้ฝึกสอนฟุตซอล ทีมขามทะเลสอวิทยา รายงานผลการแข่งขันฟุตชอลที่ผ่านมา พร้อมมอบถ้วยรางวัลให้โรงเรียน โดยมีนายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯเป็นผู้รับมอบและแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอล

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๕๘

Print
ภาคเช้า-ทำบุญตักบาตร  ภาคเช้า-พิธี  ถ่ายภาพหน้าโรงเรียน  ภาคค่ำ-จุดเทียนชัย
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
        นาย ไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณสาธารณสุขขามทะเลสอ และวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   พิธีเฉลิมฉลองวันชาติไทย และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลขามทะเลสอ (กล้องครูลดาวัลย์) 

 

วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๘

Print
พิธีวันพ่อ  การแสดงวันพ่อ  มอบเกียรติบัตร  ผอ.กล่าวขอบคุณ-ร่วมถ่ายภาพ
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
     นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู-บุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประกอบด้วยถวายความจงรักภักดี ถวายพระพร ปฏิญานการทำความดี การแสดงของนักเรียน มอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมและถ่ายภาพร่วมกัน
วันพ่อ-ครูลดาวัลย์  วันพ่อ-ครูลดาวัลย์  หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น 
 

ทีมฟุตซอลชนะเลิศเทพาลัยคัพ

Print

ทีมฟุตซอลชนะเลิศเทพาลัยคัพวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
        นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง นำทีมฟุตซอลขามทะเลสอวิทยา ร่วมการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช จัดโดยเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราสีมา วันนี้เป็นการแข่งขันชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขันทีมขามทะเลสอวิทยาชนะเลิศรับถ้วยรางวัล “เทพาลัยคัพ” (ภาพจาก FB ครูยุทธภัณฑ์)

 

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

Print
ประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม ประธานมอบเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครู ๓ ราย/แสดงความยินดีกับครูสุชาติ โมสูงเนิน รับโล่รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม(ครูผู้สอนสถานศึกษาเรียนร่วม)/มอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม/มอบเกียรติบัตรผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีวันลาในปีงบประมาณที่ผ่านมาและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

 


Page 7 of 58

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้106
mod_vvisit_counterเมื่อวาน400
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1751
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2490
mod_vvisit_counterเดือนนี้1751
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10391
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้976170

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 6
IP เครื่องคุณ: 54.87.24.251
,
วันที่ : 05 May , 2016
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 13 guests online