โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

The Gallipeau Harris Foundation

Print

The Gallipeau Harris Foundation วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕
   นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู-ตัวแทนนักเรียนให้การต้อนรับ
Mr.Andy Harris และคุณอมรา กำเนิดงาม ตัวแทน The Gallipeau Harris Foundation ที่มาติดตามผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.๖ ที่ได้รับทุน มอบเกียรติบัตร เงินขวัญถุง ปากกาที่ระลึก และแสดงความชื่นชมที่นักเรียนมีเกรดสะสมดี

 

ชนะเลิศ "สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๔"

Print

ชนะเลิศกีฬา สพฐ.เกมส์วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕
  นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา แสดงความยินดีและรับมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย การแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๔” ชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งทีมวอลเลย์บอลขามทะเลสอวิทยา ชนะเลิศได้ครองถ้วยนี้ ๗ ปีต่อเนื่อง

 

ขอบคุณตำรวจจราจร

Print
ขอบคุณจราจรวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕
    นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบของขวัญในโอกาสขึ้นปีใหม่และขอบคุณตำรวจจราจร ที่ให้ความรู้เรื่องกฎจราจร และอำนวยความสะดวก-ดูแลความปลอดภัยแก่คณะครู-นักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียนมาตลอดทั้งปี ทำให้ครู-นักเรียนเดินทางเข้า-ออกโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์มาโดยตลอด และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ (ภาพโดยครูลดาวัลย์ เกษมอมรกุล)
 

ม.๔ เรียนรู้นอกสถานที่

Print
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕
     คณะครูระดับชั้น ม.๔ นำนักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต จังหวัดปทุมธานี เรียนรู้ดูภาพยนตร์ ๓๖๐ องศา เรื่อง Season Of Light เดินดูนิทรรศการภายในอาคาร จากนั้นไปที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นมัสการพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิงวรวิหาร และเดินชมตลาดน้ำอโยธยา เลือกซื้อสินค้าต่างๆ รับประทานอาหารตามอัธยาศัย

 

ขอพรปีใหม่

Print

ขอพรปีใหม่ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕
      นางสุดสวาท สนจุมภะ นายอดุลย์รัตน์ วีระพันธ์ยานนท์ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา มอบกระเช้าของขวัญและขอพรจากผู้อำนวยการโรงเรียนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕

 

Sport Day 2011

Print

Sport Day พิธีเปิด-แข่งขัน Sport Day พิธีปิด 
พาเหรด Sport day พิธีเปิด เชียร์ พิธีปิด
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
   นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน ประจำปี ๒๕๕๔ ต่อ ร้อยโท วสันต์ สุขสมบูรณ์ นายอำเภอขามทะเลสอ ที่ให้เกียรติเป็นเป็นประธานเปิดงาน นักเรียนแต่ละคณะสีจัดขบวนพาเหรด อัฒจันทร์เชียร์ และผู้นำเชียร์ (cheerleader) ได้อลังการสวยงาม เชียร์ด้วยความสนุกสนาน
และร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑาเพื่อความสามัคคีและสุขภาพที่แข็งแรง ศิษย์เก่าหลายคนมาให้กำลังใจน้องๆ และได้รับความอนุเคราะห์วงโยธวาฑิตจากโรงเรียนมัธยมด่านขุทด เป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าด้วยความสุข

 

ถ้วยพระราชทานฯ

Print
ถ้วยพระราชทานฯวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
   นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา แสดงความยินดีและรับมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย การแข่งขันวอลเลย์บอล กฟภ. ครั้งที่ ๗ ชิงชนะเลิศประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทีมวอลเลย์บอลขามทะเลสอวิทยา ชนะเลิศได้ครองถ้วยนี้ ๕ ปีต่อเนื่อง
 

สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า

Print

สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
   คณะครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นำของขวัญมาแลกเปลี่ยน และผู้อำนวยการโรงเรียนฯ จัดของขวัญจำนวน ๗๐ ชิ้น สำหรับให้ครูเสี่ยงโชค สร้างความสนุกสนานมีความสุขส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ หลังจากที่คณะครูร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่มาตลอดปี
 

 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards)

Print

OBEC Awardsวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
  โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ได้รับคัดเลือกจาก สพม.เขต ๓๑ ให้จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม(วอลเลย์บอล) เพื่อประเมินขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ณ อาคารสถาบันการพลศึกษามหาสารคาม การจัดนิทรรศการอยู่บนชั้น ๔ ทีมงานโดยการนำของครูอิศรา หาระบุตร ได้นำวัสดุ-อุปกรณ์ ไปเตรียมการล่วงหน้า ๑ วัน ครูโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล เตรียมการสื่อ-อุปกรณ์นำเสนอ และผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้นำเสนอต่อคณะกรรมการ กิจกรรมครั้งนี้เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค

 

กิจกรรมวันคริสต์มาส

Print

กิจกรรมวันคริสต์มาส๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
  นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีนายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน รายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ความเป็นมา และฝึกฝนภาษาอังกฤษ เพื่อสนองนโยบายสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการตอบปัญหา การวาดภาพระบายสี และการแสดงบนเวที

 


Page 29 of 49

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้211
mod_vvisit_counterเมื่อวาน902
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3700
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7364
mod_vvisit_counterเดือนนี้26337
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว32836
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้600163

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 12
IP เครื่องคุณ: 54.197.183.230
,
วันที่ : 27 Nov , 2014
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 11 guests online