โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

สังสรรค์-แสดงความยินดี

Print

สังสรรค์ปิดภาค-แสดงความยินดี  แสดงความยินดีครูชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

            ในภาคค่ำหลังประชุมปฏิบัติการ นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและลูกจ้าง ร่วมรับประทานอาหาร-สังสรรค์ปิดภาคเรียน และในโอกาสนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้แสดงความยินดีกับครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษจำนวน ๑๒ คน พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ และแนะนำลูกจ้างใหม่ ๔ คน

Read more...
 

ประชุมทำแผนปฏิบัติการ

Print

ประชุมปฏิบัติการทำแผน 

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

            นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยประชุมวันที่ ๖-๗ ต.ค. ๒๕๕๔ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อวางแผนการดำเนินงานก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

 

รับรัฐมนตรี

Print

รับรัฐมนตรี 
ข่าวเพิ่มเติม สพม.เขต ๓๑       
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 
ข่าวกระทรวงศึกษา               
ข่าว สพป.นม.เขต๕

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
      
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล และคณะ ที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานคุณภาพการศึกษาไทย : ๒๕๕๘ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ Quality of Education in Thailand with Confidence into ASEAN : 2015 ซึ่งจัดโดย สพป.นครราชสีมา เขต ๕ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณภาพการศึกษาไทย : ๒๕๕๘ การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สู่ประชาคมอาเซียน และรับประทานอาหารกลางวัน  ณ สวนทุ่งลุงพี (ภาพโดย ครูลดาวัลย์)

 

เกษียณอายุราชการ

Print

ม.๖ แสดงมุฑิตาจิต อำลานักเรียน

งานเกษียณอายุราชการ   เกษียณ ชุด ๑   เกษียณ ชุด ๒

กันยายน ๒๕๕๔
         สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีข้าราชการครูที่ขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ๕ คน คือ นางกฤษณา ขวางรัมย์ , นางสาวเฉลิมพร คำมี , นายวงค์สุวรรณ ไกรสูงเนิน , นางประชุมพร ไกรสูงเนิน , นางรวมพร หวังค้ำกลาง ลูกจ้างประจำเกษียณอายุจำนวน ๒ คน นายอัมพร เนตรสูงเนิน และนายนนท์ ผิวกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียน-รองผู้อำนวยการ คณะครู-นักเรียนได้แสดงมุฑิตาจิต โดยจัดกิจกรรม วันที่ ๒๑ , ๒๗ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

 

รับรางวัลผู้ประกาศข่าว

Print

 รับรางวัลผู้ประกาศข่าว รับรางวัลผู้ประกาศข่าว

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔
       นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล พา น.ส.กมลรัตน์ บุญซ้อน เข้ารับเกียรติบัตรและทุนการศึกษารางวัลชมเชยผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ “เส้นทางสู่ดวงดาว” ๑ ทศวรรษ ณ อาคารเรียนรวม ๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ม.๖ เข้าค่ายคุณธรรม

Print
  ค่ายคุณธรรม  ค่ายคุณธรรม

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
       คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๖ นำนักเรียนไปเข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดป่าภูผาสูง ถึงวันที่ ๒ ก.ย. โดยมีกิจกรรมเดินป่าชมธรรมชาติ เข้าฐาน ปฏิบัติตนฝึกสมาธิ พัฒนาถนนพระพุทธเจ้า (
Buddha Road) การนำเสนอสิ่งที่ได้จากกิจกรรมและความประทับใจ ร่วมบริจาคเงินสมทบผ้าป่าเพื่อสร้าง Buddha Road  (ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า หรือ ไปช่วยทำถนนได้ ในวันที่ ๑๗ ก.ย.๕๔ ณ วัดป่าภูผาสูง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา)

 

ประชุมปฏิบัติการ การสร้างคุณภาพ

Print

สอนนักเรียนทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัย 

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
            ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดประชุมปฏิบัติการโครงการการสร้างคุณภาพ เรื่อง “สอนนักเรียนทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัย” โดยมี รศ.ดร.พิมพันธ์ เตชะคุปต์ รศ.พะเยาว์ ยินดีสุข และ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี  เป็นวิทยากร  โรงเรียนส่งข้าราชการครูเข้าอบรม ๑๖ คน

 

อบรมการใช้โปรแกรม Bookmark2551

Print

Bookmark2551 

วันที่ ๑,๘ กันยายน ๒๕๕๔
       นายสุทธิพันธ์ จันลาวงศ์ เป็นวิทยากร อบรมการใช้โปรแกรมในการบันทึกข้อมูลการวัดผล-ประเมินผล (Bookmark2551) ณ ห้อง E-classroom เพื่อให้การบันทึกการวัดผล-ประเมินผลสะดวกรวดเร็ว อำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน และน่าจะเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ขอให้ครูทุกคนนำไปใช้เพราะเป็นหน้าที่หลักที่ต้องทำ

 

เส้นทางสู่ดวงดาว ๒๕๕๔

Print

เส้นทางสู่ดวงดาว 

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
            ครูปิยนันท์ โรจน์บูรณาวงศ์ และครูโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล นำนักเรียนจำนวน ๑๐ คน ไปแข่งขันการจัดรายการวิทยุและผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ โครงการ “เส้นทางสู่ดวงดาว” ๑ ทศวรรษ ณ อาคารเครื่องมือ ๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีการแข่งขันทุกปี นักเรียนชั้น ม.ปลายที่มีความสนใจให้เตรียมตัวไว้  ผลการประกวด นางสาวกมลรัตน์ บุญซ้อนได้รับรางวัลชมเชยผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์

คลิกดูผลการประกวด

 

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Print
  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ โดยแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระบบออนไลน์ ทั้งระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าแข่งขันระดับละมากกว่า ๔๐ ทีม สาธิตการยิงจรวดขวดน้ำ การปล่อยบอลลูน และการวาดภาพระบายสี

 


Page 29 of 46

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้96
mod_vvisit_counterเมื่อวาน651
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2645
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4283
mod_vvisit_counterเดือนนี้1450
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17825
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้522118

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 8
IP เครื่องคุณ: 54.211.70.79
,
วันที่ : 03 Sep , 2014
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 7 guests online