โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

บวชเพื่อพ่อ

Print

บวชเพื่อพ่อ บวชเพื่อพ่อ 
บวชเพื่อพ่อ มอบเกียรติบัตร-ลาสิกขา

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔
       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา นางสุดสวาท สนจุมภะ นายอดุลย์รัตน์ วีระพันธ์ยานนท์ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู-นักเรียน ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนชั้น ม.๒ และบวชศิลจารีและศีลจาริณี นักเรียนชั้น ม.๔ ระหว่างวันที่ ๓-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดหนองคู ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จัดโดยพุทธสมาคมอำเภอขามทะเลสอ ซึ่งจัดเป็นปีที่ ๕

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

Print

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นางสุดสวาท สนจุมภะ นายอดุย์รัตน์ วีระพันธ์ยานนท์ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระพรรษา ๘๔ พรรษาและวันชาติไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

 

กิจกรรมวันพ่อ

Print

วันพ่อแห่งชาติ 

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
       ภาคเช้าวันนี้นายประเสริฐ  ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา รองผู้อำนวยการ คณะครู-นักเรียน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นนักเรียนที่ดี พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาส ๗ รอบพระชนมพรรษา และจัดกิจกรรมวันพ่อ  มอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นสำหรับพ่อที่ได้รับคัดเลือก จากนั้นนักเรียนตัวแทนระดับชั้นจัดการแสดงได้ยิ่งใหญ่และสวยงาม  และในภาคบ่ายร่วมพัฒนาพื้นที่ในโรงเรียน

 

พิธีถวายราชสดุดี

Print

ถวายราชสดุดี 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
             นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน นำผู้กำกับกองลูกเสือ คณะลูกเสือ-เนตรนารี ทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ (วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี ทางการจึงกำหนดให้วันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ)

 

เข้าค่ายเขาแผงม้า

Print

เข้าค่ายเขาแผงม้า 

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
       คณะครูระดับชั้น ม.๔ นำนักเรียนชั้น ม.๔ เดินทางไปเรียนรู้บูรณาการ ระบบนิเวศบนบก โดยเข้าค่ายที่เขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นักเรียน ม๔/๑-๔/๔ เข้าค่ายระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐  พ.ย.๒๕๕๔  และ ม.๔/๕-๔/๖  เข้าค่ายระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พ.ย.๒๕๕๔ การเข้าค่ายครั้งนี้เพื่อการเรียนรู้การใช้ชีวิต เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติในป่าและการอนุรักษ์ (ภาพโดยขนิษฐา เงียบพลกรัง)

 

สืบสานประเพณีลอยกระทง

Print

ลอยกระทง 

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๑

       ภาคบ่ายคณะครูและนักเรียนโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยนักเรียนได้ทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และเดินทางไปลอย ณ อ่างหนองคู (ภาพโดย ครูลดาวัลย์ เกษมอมรกุล)

 

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Print

English Camp  e-camp

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

            นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานเปิดการอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ต.ค.๒๕๕๔ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และมีความสนุกในการร่วมกิจกรรม

 

มอบถุงยังชีพ

Print

  มอบถุงยังชีพ

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ร่วมงานมหกรรม "สพม.๓๑ รวมใจสู้ภัยน้ำท่วม ปรับน้ำเสียเป็นน้ำดีด้วย
EM BALL" โดยนำถุงยังชีพที่คณะผู้บริหาร-ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง ร่วมกันบริจาค จำนวน ๓๐๘ ถุง มูลค่า ๔๐,๐๐๐ บาท มอบให้ นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Read more...
 

อบรมเตรียมเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

Print

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

            นางสุดสวาท สนจุมภะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การอบรมขยายผล “โรงเรียนมาตรฐานสากล” และในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ จัดอบรมขยายผล “สอนครูทำวิจัย สอนนักเรียนทำโครงงาน” การจัดการอบรมเพื่อเตรียมการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล และรองรับการประเมินรอบที่ ๓

 

ทัศนศึกษาเขาค้อ

Print

เขาค้อ ชุด 1 เขาค้อ ชุด 1 เขาค้อ ชุด 2  เขาค้อ ชุด 2

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
       คณะครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เดินทางไปทัศนศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง บรรยากาศดี มีประวัติศาสตร์การสู้รบกับ ผกค. ในการไปครั้งนี้ชมสถานที่บริเวณเขาค้อ  เช่น พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ พระตำหนักเขาค้อ พุทธธรรมสถานพระธาตุซ่อนแก้ว พระพุทธมหาธรรมราชา

 


Page 29 of 47

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้383
mod_vvisit_counterเมื่อวาน908
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3766
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5403
mod_vvisit_counterเดือนนี้23908
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20322
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้564898

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 18
IP เครื่องคุณ: 54.161.202.234
,
วันที่ : 23 Oct , 2014
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 18 guests online