โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ประกันคุณภาพ-แสดงความยินดี

Print

ประกันคุณภาพวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

       ประชุมปฏิบัติการการประกันคุณภาพสถานศึกษา เพื่อเตรียมการประเมินตนเอง ในโอกาสนี้  นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูแสดงความยินดีกับ นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล ครูวิทยาศาสตร์ และนายทวี ศิลปะ ครูคณิตศาสตร์ ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๗

 

จัดทำแผนปฏิบัติการ-การประกันคุณภาพ

Print

จัดทำแผนปฏิบัติการ-การประกันคุณภาพวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

       นางรุ่งเดือน  ฉานสูงเนิน  งานแผนงาน ประชุมครูเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และรายงานการปฏิบัติงานตามแผน ปี ๒๕๕๕ ในโอกาสนี้นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางชนิศา  ฉอสุวรรณชาติ นางสาวทองคำ บูรณางกูร และนางสาวณิชนันท์ ใจสูงเนิน ในโอกาสเรียนจบการศึกษามหาบัณฑิต

 

ประชุมและแสดงความยินดี

Print
  ประชุม-แสดงความยินดี

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

       ภาคบ่าย นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานการประชุมภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อพิจารณาจัดสรร งบประมาณสำหรับการจัดซื้อหนังสือเรียน และประชุมก่อนปิดภาคเรียน ในโอกาสนี้ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายเสกศิษย์ จีระวิทยากร ที่ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการดีเด่น จาก ส.บ.ม.ท. / นางบงกช แซ่เอ็ง,นางสุชาติ โมสูงเนิน ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท และนายภูวดิษฐ์ เกิดทรง ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจาก มรภ.นครราชสีมา

 

มอบประกาศนียบัตร

Print

มอบประกาศนียบัตร   ม.๓  ม.๖  ปัจฉิม-ผูกมือ  สังสรรค์

วันนที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

       ภาคเช้า นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีแจกเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม  นักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ๑๐ อันดับแรกของโรงเรียน เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทย  มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ และภาคค่ำนักเรียนชั้น ม.๖ จัดเลี้ยงอำลา ณ หอประชุมโรงเรียน

 

การแปลผลข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพฯ

Print

อัจฉริยะจรรยาวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗

            บริษัท ปรัชญาไร้ขีด จำกัด มานำเสนอผลการวิเคราะห์ศักยภาพนักเรียนรายบุคคล เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑อัจฉริยะจรรยา โดยจะประชุมวางแผนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

 

ประกาศรับสมัครนักเรียน

Print

ประกาศรับสมัครนักเรียน

ประกาศโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา


เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๗

คลิกดูรายละเอียด

 

การศึกษาดูงานและฝึกอบรม

Print

ศึกษาดูงานและฝึกอบรมวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ/นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/นายทวี ศิลปะ ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ เข้ารับฟังการแนะนำ การศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมาตรฐานสากลผ่านเครือข่ายนานาชาติ ณ สหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

 

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

Print

พิธีเปิด-มอบเกียรติบัตร  แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.๖  จำปากนคร  Romeo&Juliet  นิทรรศากร 

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

            นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา โดยมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม/แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.๖ ที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา/การแสดงชุดจำปากนคร/ละครเวที Romeo&Juliet/และผู้อำนวยการเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียน

 

ศึกษาดูงานสวนนงนุช

Print

ศึกษาดูงานสวนนงนุชวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

       นายอิศรา หาระบุตร หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ นำคณะครู-ลูกจ้างไปศึกษาดูงาน ณ สวนนงนุช อำเภอพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาการตกแต่ง-การจัดสวน และพักค้างคืนที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา วันรุ่งขึ้นเดินทางกลับแวะดูค้างคาวแม่ไก่ที่วัดโพธิ์ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

ยินดีกับแชมป์

Print

แชมป์วอลเลย์บอลวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

            นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา โดยการนำของนายสมบูรณ์ สุคนธพงศ์ ผู้ฝึกสอน ไปร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ และได้รับรางวัล นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมแสดงความยินดี และรับมอบถ้วยรางวัล ดังนี้ ๑. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี เทิดไท้มหาราชินี แม่ของแผ่นดิน รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า" รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ประจำปี ๒๕๕๗ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓.รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอล ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒

 

ของรักของหวง

Print
ของรักของหวงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
        คณะครู-นักเรียนชั้น ม.๑ จัดแสดง "ของรักของหวง"ตามโครงการ "บวร" โดยได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครูนำสิ่งของมาแสดง เพื่อให้นักเรียนได้ดู เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นการเก็บสะสมเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 


Page 25 of 59

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้443
mod_vvisit_counterเมื่อวาน377
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้820
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3286
mod_vvisit_counterเดือนนี้15576
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10391
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้989995

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 8
IP เครื่องคุณ: 54.158.29.163
,
วันที่ : 30 May , 2016
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 8 guests online