โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

สืบสานประเพณีลอยกระทง

Print

ลอยกระทง 

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๑

       ภาคบ่ายคณะครูและนักเรียนโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยนักเรียนได้ทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และเดินทางไปลอย ณ อ่างหนองคู (ภาพโดย ครูลดาวัลย์ เกษมอมรกุล)

 

อบรมเตรียมเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

Print

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

            นางสุดสวาท สนจุมภะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การอบรมขยายผล “โรงเรียนมาตรฐานสากล” และในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ จัดอบรมขยายผล “สอนครูทำวิจัย สอนนักเรียนทำโครงงาน” การจัดการอบรมเพื่อเตรียมการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล และรองรับการประเมินรอบที่ ๓

 

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Print

English Camp  e-camp

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

            นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานเปิดการอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ต.ค.๒๕๕๔ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และมีความสนุกในการร่วมกิจกรรม

 

ทัศนศึกษาเขาค้อ

Print

เขาค้อ ชุด 1 เขาค้อ ชุด 1 เขาค้อ ชุด 2  เขาค้อ ชุด 2

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
       คณะครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เดินทางไปทัศนศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง บรรยากาศดี มีประวัติศาสตร์การสู้รบกับ ผกค. ในการไปครั้งนี้ชมสถานที่บริเวณเขาค้อ  เช่น พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ พระตำหนักเขาค้อ พุทธธรรมสถานพระธาตุซ่อนแก้ว พระพุทธมหาธรรมราชา

 

สังสรรค์-แสดงความยินดี

Print

สังสรรค์ปิดภาค-แสดงความยินดี  แสดงความยินดีครูชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

            ในภาคค่ำหลังประชุมปฏิบัติการ นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและลูกจ้าง ร่วมรับประทานอาหาร-สังสรรค์ปิดภาคเรียน และในโอกาสนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้แสดงความยินดีกับครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษจำนวน ๑๒ คน พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ และแนะนำลูกจ้างใหม่ ๔ คน

Read more...
 

รับรัฐมนตรี

Print

รับรัฐมนตรี 
ข่าวเพิ่มเติม สพม.เขต ๓๑       
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 
ข่าวกระทรวงศึกษา               
ข่าว สพป.นม.เขต๕

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
      
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล และคณะ ที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานคุณภาพการศึกษาไทย : ๒๕๕๘ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ Quality of Education in Thailand with Confidence into ASEAN : 2015 ซึ่งจัดโดย สพป.นครราชสีมา เขต ๕ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณภาพการศึกษาไทย : ๒๕๕๘ การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สู่ประชาคมอาเซียน และรับประทานอาหารกลางวัน  ณ สวนทุ่งลุงพี (ภาพโดย ครูลดาวัลย์)

 

รับรางวัลผู้ประกาศข่าว

Print

 รับรางวัลผู้ประกาศข่าว รับรางวัลผู้ประกาศข่าว

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔
       นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล พา น.ส.กมลรัตน์ บุญซ้อน เข้ารับเกียรติบัตรและทุนการศึกษารางวัลชมเชยผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ “เส้นทางสู่ดวงดาว” ๑ ทศวรรษ ณ อาคารเรียนรวม ๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ประชุมทำแผนปฏิบัติการ

Print

ประชุมปฏิบัติการทำแผน 

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

            นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยประชุมวันที่ ๖-๗ ต.ค. ๒๕๕๔ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อวางแผนการดำเนินงานก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

 

เกษียณอายุราชการ

Print

ม.๖ แสดงมุฑิตาจิต อำลานักเรียน

งานเกษียณอายุราชการ   เกษียณ ชุด ๑   เกษียณ ชุด ๒

กันยายน ๒๕๕๔
         สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีข้าราชการครูที่ขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ๕ คน คือ นางกฤษณา ขวางรัมย์ , นางสาวเฉลิมพร คำมี , นายวงค์สุวรรณ ไกรสูงเนิน , นางประชุมพร ไกรสูงเนิน , นางรวมพร หวังค้ำกลาง ลูกจ้างประจำเกษียณอายุจำนวน ๒ คน นายอัมพร เนตรสูงเนิน และนายนนท์ ผิวกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียน-รองผู้อำนวยการ คณะครู-นักเรียนได้แสดงมุฑิตาจิต โดยจัดกิจกรรม วันที่ ๒๑ , ๒๗ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

 

อบรมการใช้โปรแกรม Bookmark2551

Print

Bookmark2551 

วันที่ ๑,๘ กันยายน ๒๕๕๔
       นายสุทธิพันธ์ จันลาวงศ์ เป็นวิทยากร อบรมการใช้โปรแกรมในการบันทึกข้อมูลการวัดผล-ประเมินผล (Bookmark2551) ณ ห้อง E-classroom เพื่อให้การบันทึกการวัดผล-ประเมินผลสะดวกรวดเร็ว อำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน และน่าจะเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ขอให้ครูทุกคนนำไปใช้เพราะเป็นหน้าที่หลักที่ต้องทำ

 


Page 29 of 47

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้74
mod_vvisit_counterเมื่อวาน590
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3073
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5910
mod_vvisit_counterเดือนนี้12558
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17825
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้533226

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 4
IP เครื่องคุณ: 54.92.241.157
,
วันที่ : 19 Sep , 2014
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 4 guests online