โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ประเมินตามเกณฑ์ ว.๕

Print
ประเมินตามเกณฑ์ ว.๕วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕      
       ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู ตัวแทนนักเรียนและนักกีฬาวอลเลย์บอลให้การต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ตามเกณฑ์ ว.๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ได้เสนอเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมีนายอำเภอขามทะเลสอ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯและกรรมการ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรขามทะเลสอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขามทะเลสอ ร่วมให้กำลังใจ
 

เที่ยวเมืองเลย

Print

เที่ยวเมืองเลยวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
       เวลา ๒๒.๓๙ น.คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน
+ทัศนศึกษาที่ จ.เลย ไปที่วัดเนรมิตวิปัสนา วัดพระธาตุศรีสองรัก และเข้าพักที่เชียงคานเมืองโบราณริมโขง รุ่งเช้าตักบาตรข้าวเหนียว ชมวิวที่แก่งคุดคู้  ขึ้นเขาดูสวนหินผางาม(คุนหมิงเมืองเลย) และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

อบรม/แผนงาน/ประกัน/วิจัย

Print

  ประชุทจัดทำแผนปฏิบัติการวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
      คณะครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ประชุมปฏิบัติการ นโยบายโรงเรียนในฝัน สรุปและจัดทำแผนปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์นักเรียน โดยมีนางสุดสวาท สนจุมภะ รอง ผอ. เป็นประธานเปิดการอบรม  และผู้อำนวยการโรงเรียนได้สรุปกิจกรรมหลักที่ต้องดำเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  โรงเรียนในฝัน  แบบคัดกรองนักเรียน

 

English Camp

Print

e-campวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕
      นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (
English Camp) จัดโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.๔ เข้าร่วมกิจกรรม จุดประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร

 

รับรางวัลผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์

Print

เส้นทางสู่ดวงดาววันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕

      นางสาวจิราวรรณ เหงี่ยมสูงเนิน เข้ารับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ โครงการ “เส้นทางสู่ดวงดาว” ปีที่ ๑๑ ณ อาคารเรียนรวม ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้แสดงความยินดีกับนักเรียน

 

ค่ายคุณธรรม

Print

ค่ายคุณธรรมค่ายคุณธรรมวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕
     คณะครูที่ปรึกษาชั้น ม.๖ นำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม ฝึกจิต สติปัญญา ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๖-๙ กันยายน ๒๕๕๕ นักเรียนที่ตั้งใจจะเกิดผลกับตนเอง

  
 

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด

Print

วอลเลย์บอลชายหาดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด  โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รอบคัดเลือกกีฬา สพฐ. ระหว่างวันที่ ๓-๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

คลิกดูรายละเอียด Word      PDF

 

ธรรมสัญจร

Print

ธรรมสัญจรวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

      คณะครูระดับชั้น ม.๓ นำนักเรียนทำกิจกรรม “ธรรมสัญจร” ณ วัดป่าภูผาสูง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา นักเรียนได้ศึกษาธรรมชาติ ฝึกสมาธิ บำเพ็ญประโยชน์

 

ผลการประกวดโครงการเส้นทางสู่ดวงดาวฯ

Print

ผลการประกวดเส้นทางสู่ดวงดาวผลการประกวดโครงการเส้นทางสู่ดวงดาวฯ ปีที่ ๑๑

        ตามโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว:ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ ปีที่ ๑๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บัดนี้ คณะกรรมการการประกวดฯ ได้ร่วมกันพิจารณา และตัดสินตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการตัดสินมีดังนี้   

รางวัลการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์  : ประเภทนักเรียน  นางสาวจิราวรรณ  เหงี่ยมสูงเนิน  โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และเข้ารับรางวัลในวันที่ ๑๑ ก.ย.๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

Print

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รองผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ในการมาประชุมเสนอแนะปัญหาของนักเรียน-แนวทางการแก้ไข และการเลือกตั้งตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน สำหรับการประสานงานกับโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  คลิกดูรูป

 

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

Print

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
      คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยจัดแข่งขันตอบปัญหาแบบออนไลน์ แยกเป็นระดับ ม.ต้นและระดับ ม.ปลาย แข่งขันวันที่ ๒๘,๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง
E-classroom

 

ตรวจสอบภายใน

Print

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รองผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่การเงิน-เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ในการมาตรวจสอบด้านการเงิน-พัสดุ เพื่อให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ    คลิกดูรูป

 


Page 25 of 47

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้363
mod_vvisit_counterเมื่อวาน657
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2253
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3983
mod_vvisit_counterเดือนนี้4696
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว19790
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้809385

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 10
IP เครื่องคุณ: 54.161.25.142
,
วันที่ : 08 Jul , 2015
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 31 guests online