โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

มอบพระพุทธรูป

Print
มอบพระพุทธรูป วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

            นายวีระ  ยาวิศิษฎ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา นายบรรยงค์ นีขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง นายวีระพงศ์ วุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา นางสุดสวาท สนจุมภะ,นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับคุณแม่สุภาพ ขอสูงเนิน คุณแม่ทองใบ เพชรนารี คุณมนัสนันท์ พงศ์วรารักษ์ และเครือญาติ ที่มามอบพระพุทธรูปไว้ประจำโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองสรวง

 

รณรงค์ออกกำลังกาย-งดสูบบุหรี่

Print
รณรงค์ออกกำลังกาย-งดสูบบุหรี่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
     
    เช้าวันนี้บริเวณสนามโรงเรียน นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู-นักเรียน ร่วมออกกำลังกายเนื่องในวันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" (Challenge Day) โครงการดังกล่าวเป็นการเชิญชวนประชาชนให้ตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย อย่างต่ำ ๑๕ นาที เพื่อสุขภาพกาย-สุขภาพใจที่ดี โดยมีครูยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนนำออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทย และร่วมรณรงค์การงดสูบบุหรี่ ร่วมกับโรงพยาบาลขามทะเลสอรณรงค์การกำจัดยุงลาย ดูต่อที่ Fanpage
 

ผู้มีความประพฤติดี ๒๕๕๖

Print

มีความประพฤติดีวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
          นายชุติไชย พลแสน ได้รับคัดเลือกจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี นางสาวปิยนันท์ โรจน์บูรณาวงศ์ นำเข้ารับกิตติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จาก ฯพณฯ องคมนตรี ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพฯ และผู้อำนวยการแสดงความยินดี

 

 

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

Print

วิสาขบูชาวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

            ภาคบ่าย คณะครู-นักเรียนระดับชั้นต่างๆ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ไปที่วัดหนองขุ่น แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ฟังธรรม และเดินเวียนเทียน 

ดูเพิ่มที่ fanpage 

 

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

Print

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
       เจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดหนองคู อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  นักเรียนโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม และรับทุนการศึกษา
 (ภาพโดยครูลดาวัลย์ เกษมอมรกุล)

 

อบรมธรรมาภิบาล

Print

อบรมธรรมาภิบาลวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

            นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาเยาวชนตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับนักเรียนชั้น ม.๑ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พ.ค.๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการนักเรียนทำหน้าที่วิทยากร และเป็นเพี่เลี้ยงคอยดูแลการทำกิจกรรม ดูเพิ่มที่  fanpage

 

มอบเกียรติบัตร

Print

มอบเกียรติบัตรจากการกีฬาแห่งประเทศไทยวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

            นายประเสริฐ  จิรพัธนันท์ ดำเนินการจัดมอบเกียรติบัตรจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ มหาสารคามเกมส์ คณะครู-นักเรียนโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬายิงปืน โดยนายเสกศิษย์ จีระวิทยากร เป็นประธานมอบเกียรติบัตร

 

ประชุมผู้ปกครอง-นักเรียน

Print

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

            นายวีระ ยาวิศิษฎิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูที่ปรึกษาฯ ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน  ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี  การปฏิบัติตนในโรงเรียน  ฯลฯ ในวันที่ ๑๓-๑๕ พ.ค.๒๕๕๖

ดูเพิ่มที่  fanpage

 

อบรมภาษาอังกฤษ

Print

อบรมภาษาอังกฤษวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

            นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯเป็นประธานประชุมก่อนเปิดภาคเรียน และเป็นประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา โดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นผู้จัดอบรมและเป็นวิทยากรในการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ดูเพิ่มที่ Fanpage

 

อบรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

Print

อบรมคุณธรรมจริยธรรมวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

            นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯและคณะครู ให้การต้อนรับ ดร.ชูเกียรติ  วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ในการมาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

 

ประเมินโรงเรียน

Print

ประเมินวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
       ร้อยโทวสันต์ สุขสมบูรณ์ นายอำเภอขามทะเลสอ นายธีระวุฒิ ทองโอษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพม.เขต ๓๑ นายประเสริฐ ศรีจันทร์ ศน. นายวีระ ยาวิศิษฎิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการจาก สพฐ. ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญสุกัญญา บรรจงงาม รศ.วิมล เอมโอษฐ์ ผศ.ศุภวัฒน์ เอมโอษฐ์ นายพิศิษฐ์ นาครำไพ นายพรชัย ถาวรนาม ในการมาประเมินโรงเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าโครงการนำร่องการส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคลในโรงเรียนผู้นำการเรียนรู้เพื่อทักษะ ในศตวรรษที่ ๒๑

 

พิธีมอบใบประกาศ&เลี้ยงสังสรรค์

Print

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖
            นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้น ม.๓ และ นักเรียนชั้น ม.๖ ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงแต่ละวิชา มอบเกียรติบัตรนักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทยและนักเรียนกรรมการออมเพื่อมีใช้  และภาคค่ำนักเรียนชั้น ม.๖ จัดเลี้ยงอำลา ณ บริเวณลานเอนกประสงค์

มอบประกาศนียบัตร ม.๓  มอบประกาศนียบัตร ม.๖  อำลาไม่ลาจาก
 


Page 25 of 51

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้478
mod_vvisit_counterเมื่อวาน495
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2840
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2935
mod_vvisit_counterเดือนนี้12502
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17031
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้900567

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 11
IP เครื่องคุณ: 54.160.131.20
,
วันที่ : 27 Nov , 2015
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 10 guests online