โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

อบรมปฏิบัติการหุ่นยนต์

Print

อบรมปฏิบัติการหุ่นยนต์วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
      ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา คัดเลือกผู้เข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์สู่การแข่งขัน
Robot Challenge ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีครูโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล นายณภัทร ตอโคกสูง และนายสินทิวา เจริญอภิรักษ์ เข้าอบรม และจะแข่งขันในวันที่ ๓๑ ก.ค.๒๕๕๕ ณ สถานที่อบรม

 

แนะแนวทางเลือกสำหรับการศึกษาต่อ

Print
แนะแนวทางเลือกการศึกษาต่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
       นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และศิษย์เก่าขามทะเลสอวิทยา มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้องๆ ม.๖ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียนที่ชอบด้านวิศวกรรมและมีความพร้อมด้านค่าใช้จ่าย (ควรมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์-การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 

รณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

Print
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
       นางสุดสวาท สนจุมภะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ที่มาจัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงาน โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้เป็นฐาน(
walk rally) นักเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนานในกิจกรรมนี้
 

ทำบุญบ้าน "บ ว ร"

Print
ทำบุญบ้าน วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
     นางสุดสวาท สนจุมภะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรมทำบุญบ้าน “โครงการ บ ว ร” ซึ่งคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพ และนักเรียนระดับชั้น ม.๑ ได้เรียนรู้ขั้นตอนพิธีกรรมทางศาสนาและการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
 

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Print

วันต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู-นักเรียน ร่วมกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อ.ขามทะเลสอ ร่วมพิธีดื่มน้ำสาบาน ถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียน

 

ต้อนรับคณะผู้ฝึกประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา

Print
ต้อนรับคณะผู้ฝึกประสบการณ์ผู้บริหารฝึกประสบการณ์ มอบของที่ระลึก
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ให้การต้อนรับนายปรีชา หนูน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายเอกชัย นางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี ที่นำคณะผู้ฝึกประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา  มาฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนของเรา เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ 
Read more...
 

มอบทุน"กองทุนโครงการสรรหาช้างเผือก"

Print

มอบทุนวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
  
นายวีระ ยาวิศิษฎ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนที่รับทุน ให้การต้อนรับ พลโทแผ้ว แผ้วพิษากุล และคณะ ในการมามอบทุนการศึกษา กองทุนโครงการสรรหาช้างเผือกซึ่งก่อตั้งมาเป็นปีที่ ๘ (ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗) ในปีนี้มีเงินกองทุนและดอกผลรวม ,๓๘๕,๖๕๖ บาท นำมาจ่ายเป็นทุนการศึกษา ๑๒๗,๒๐๐ บาท เหลือเป็นกองทุน ,๒๕๘,๔๕๖ บาท(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาท)

 

ต้อนรับ ผอ.สพม.เขต ๓๑

Print

ผอ.สพม.เขต ๓๑ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ให้การต้อนรับ ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ในการมาตรวจเยี่ยมคณะผู้ฝึกประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ได้พบพูดคุยฝากข้อคิดในการเป็นผู้บริหารและให้กำลังใจคณะผู้ฝึกประสบการณ์ฯ

 

ไหว้ครู ๒๕๕๕

Print
ไหว้ครูวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
      นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู เริ่มด้วยการรำมาลาบูชาครูของตัวแทนนักเรียนระดับ ม.ปลาย นักเรียนตัวแทนห้องนำพานดอกไม้-ธูปเทียนไหว้ครู นักเรียนทุกคนนำดอกไม้ธูปเทียนกราบครู มอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และมอบทุนการศึกษาจาก The Gallipeau Harris Foundation(ขนิษฐา เงียบพลกรัง ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ถ่ายภาพ)
 

วิสาขบูชา-พุทธชยันตี

Print

วิสาขบูชา-พุทธชยันตีวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
     นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู-นักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา และฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ วัดหนองคู มีนักเรียนชายร่วมบรรพชาสามเณร และนักเรียนหญิงบวชชีพราหมณ์ กิจกรรมสิ้นสุดวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

 


Page 29 of 53

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้63
mod_vvisit_counterเมื่อวาน617
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้680
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2718
mod_vvisit_counterเดือนนี้20684
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว38153
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้753101

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 11
IP เครื่องคุณ: 23.22.45.86
,
วันที่ : 26 Apr , 2015
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 17 guests online