โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

อาเศียรวาทถวายพระพร

Print

อาเศียรวาทถวายพระพรวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร/นางลาวัลย์ มิตรสูงเนิน/นางชนกานต์ นัดสันเทียะ/นางบงกช แซ่เอ็ง/นายอภิศักดิ์ สิงหมารศรี และนายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรเพื่อถวายความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมราชพฤกษ์ ประชาสัมพันธ์ทางเคเบิล DTV

 

ประชุมปฏิบัติการ "อัจฉริยะจรรยา"

Print

อัจฉริยะจรรยาวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล นางอรุณศรี ศรีแก้ว เข้าประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พ.ย.๒๕๕๖ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ เพื่อสรุปผลการดำเนินการตามโครงการฯ/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางที่จะดำเนินการต่อไป 

 

ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอล

Print

ชนะเลิศวอลเลย์บอลวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ แสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ๓ รายการ ดังนี้

            ๑. ชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน ประชาชน “บัวใหญ่คัพ” ประจำปี ๒๕๕๖ ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอสรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

            ๒. ชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอล “กฟภ.คัพ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ รุ่นอายุ ๑๘ ปี ครองถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            ๓. ชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง “ไทคัพ” ประจำปี ๒๕๕๖ รุ่นอายุ ๑๖ ปี 

 

การเก็บข้อมูลลายผิว

Print

 เก็บข้อมูลลายผิว ๔ พ.ย.  เก็บข้อมูลลายผิว ๕ พ.ย.๕๖

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

       คณะครู-บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เข้ารับการเก็บข้อมูลลายผิวเพื่อนำไปวิเคราะห์ศักยภาพรายบุคคล โดยบริษัท ปรัชญาไร้ขีด จำกัด เป็นการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ อัจฉริยะจรรยา  มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.นำร่องตามโครงการฯ ๑๒ โรง

 

สัมมนาครู-ผู้ปกครองนักเรียน

Print

 สัมมนาภาคเช้า  สัมมนาภาคบ่าย

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครู-บุคลากร-ผู้ปกครองนักเรียน “แนวทางการวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ พหุปัญญาทั้ง ๘ ด้าน โดยผ่านเทคโนโลยีลายผิว” ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ อัจฉริยะจรรยา  โดยบริษัท ปรัชญาไร้ขีด จำกัด และทีมงานได้เตรียมอุปกรณ์พร้อมสำหรับการเก็บข้อมูลลายผิวแล้ว

 

ทำบุญถวายพระสังฆราช

Print
ทำบุญ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

       นายประเสริฐ ศิลปะผู้อำนวยการโรงเรียนฯและคณะครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ร่วมกับหน่วยงานและชุมชน ทำบุญถวาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ที่วัดหนองคู                 

 

ทัศนศึกษา

Print

ทัศนศึกษาวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู  ออกเดินทางจากโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ไปลงแพที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก นอนค้างคืนในแพ ไปขึ้นรถที่จังหวัดลำพูน ไปกาดทุ่งเกวียน พักค้างคืนในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง วันสุดท้ายของการเดินทางและเที่ยวตามเส้นทางและกลับโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ กิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมออมทรัพย์เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

 

ประชุมและแสดงความยินดี

Print

ประชุมวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนก่อนปิดภาคเรียน ก่อนเข้าวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนฯได้มอบช่อดอกไม้และมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับนางสาวภัชชฎา โอษคลัง ในโอกาสได้เลื่อนวิทยะฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

 

งานเกษียณอายุราชการ ๒๕๕๖

Print

งานเกษียณอายุราชการ  งานเกษียณอายุราชการ ๒  เบื้องหลังก่อนการแสดง  รำบายศรีสู่ขวัญ-ระบำตาลีกีปัส  ดนตรี

 

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู จัดงานเกษียณอายุราชการ  มีคณะกรรมการสถานศึกษาฯ อดีตผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารโรงเรียนฯ คณะครูโรงเรียนต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ ให้เกียรติมาร่วมงาน เริ่มจากการฉายวิดีทัศน์ประวัติฯ การรำบายศรีสู่ขวัญ ระบำตาลีกีปัส การมอบของที่ระลึก และรับเงินขวัญถุงจากรองฯสุดสวาท สนจุมภะ ผู้เกษียณอายุราชการ

 

อบรมระบบสอบออนไลน์

Print

อบรมปฏิบัติการการสอบออนไลน์ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

       สพม.เขต ๓๑ จัดอบรมการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม SUT-MOT 5602 ที่พัฒนาโดย ดร.สมพันธุ์ ชาญศิลป์ อาจารย์ มทส. ครูนิพนธ์ ลิ้มพงศา ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เป็นวิทยากร ในวันนี้ผู้พัฒนาโปรแกรมได้มาเล่าถึงแนวโน้ม สทศ.จะใช้การสอบแบบ e-test  และอาจจะพัฒนาด้วยโปรแกรมนี้

 

การพัฒนาบุคลากร

Print

ศึกษาดูงานวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

       วันนี้ ๑๙ เดือน ๙ เวลา ๑๙.๑๙ น. ผู้บริหารและคณะครูออกเดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คืนแรกพักที่เชียงใหม่ รุ่งขึ้นเดินทางทัศนศึกษาตามเสนทางเพื่อไปพักที่จังหวัดสุโขทัย ภาคค่ำงานเลี้ยงการเกษียณอายุราชการของรองฯสุดสวาท สนจุมภะ พักที่สุโขทัย วันสุดท้ายการเดินทางไปชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และเดินทางกลับ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาบุคลากรตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ อัจฉริยะจรรยา   

 

ประชุมปฏิบัติการการเลื่อนขั้นเงินเดือน

Print

ประชุมการเลื่อนขั้นเงินเดือนวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

       นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ทำหน้าที่วิทยากร และนายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล เข้าประชุมปฏิบัติการกรอกข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒ ณ สพม.เขต ๓๑

 


Page 25 of 55

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้503
mod_vvisit_counterเมื่อวาน566
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1547
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3376
mod_vvisit_counterเดือนนี้4393
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15276
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้935611

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 8
IP เครื่องคุณ: 184.72.177.182
,
วันที่ : 09 Feb , 2016
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 6 guests online