โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์

Print

ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔     
       โรงเรียนมอบหมายให้นายโกวิทย์  ซื่อสัจลือสกุล ร่วมประชุมปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ  โดยมี ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพม.เขต ๓๑ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมอบนโยบาย ๔ ช. คือ ชม ชอบ เชื่อ และ ช่วย เป้าหมายของการประชุมปฏิบัติการเพื่อให้โรงเรียนนำข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ ของสพม.เขต ๓๑ และการรับ-ส่งหนังสือราชการผ่าน e-office
และ ดร.ปัญญา แก้วกียูร ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
(ภาพจาก ปชส.สพม.เขต ๓๑ นม.)

 

 

อบรมขับขี่ปลอดภัย

Print

อบรมการขับขี่ปลอดภัย

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
       นายประเสริฐ  ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูร่วมพิธีเปิดการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน  จัดโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๕ นครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และบริษัทเกริกเกียรติเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด

 

มาศึกษาดูงาน

Print

มาศึกษาดูงาน 

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
       นายประเสริฐ  ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ มาศึกษาดูงาน การบริหารการศึกษาของโรงเรียน เพื่อนำประสบการณ์ไปใช้ประกอบการเรียน

 

ติดตาม QAD

Print

 ติดตาม QAD

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
       นายประเสริฐ  ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนสถานีตำรวจภูธรขามทะเลสอ และนักเรียนแกนนำให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน
โครงการโรงเรียนต้นแบบระบบมาตรฐานการต้านยาเสพติด (QAD= Qualification for Anti – Drug Policy) ของสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๓ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ

Print

 ต้อนรับรองผู้อำนวยการ

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔   
      
นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา นายวีระ ยาวิศิษฎิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายอดุลย์รัตน์ วีระพันธ์ยานนท์ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการจากโรงเรียนต่างๆ และคณะครูขามทะเลสอวิทยาให้การต้อนรับนายเสกศิษย์  จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา "ชาวขามทะเลสอวิทยา ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง"

 

การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน

Print

Sport Day 2011 

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔           
      
คณะครู-นักเรียน ร่วมการแข่งขันกรีฑา-กีฬาพื้นบ้าน โดยขบวนพาเหรดเริ่มจากวัดหนองขุ่น นำขบวนโดยวงดุริยางค์จากโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ตามด้วยป้ายโรงเรียน ขบวนธง และพาเหรดจากคณะสี เมื่อเข้าสู่สนามนายอดุลย์รัตน์ วีระพันธ์ยานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการแข่งขัน  จากนั้นเป็นการแสดงของคณะกรรมการนักเรียน และการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่-ประเภทลาน ภาคบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาไทย-กีฬาพื้นบ้าน  

 

ค่ายพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ

Print

พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔           
      
น.ส.ปนัดดา  พงศ์มาลี หัวหน้าระดับชั้น ม.๖ พร้อมด้วยคณะครูในระดับชั้น นำนักเรียนชั้น ม.๖ เข้าค่ายอบรม “พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ” ณ ค่ายชัยปิติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ ๒-๔ ก.พ. ๒๕๕๔ นักเรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน กระตุ้นให้รักชาติ ความสามัคคี ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในฐานต่างๆ ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันรื่นรมย์ ร่วมสังสรรค์สนุกสนานในงาน “Cowboy Night” และเดินทางไปชม ปาลิโอ เขาใหญ่ ความประทับใจครั้งนี้คงยากที่จะลืม

 

สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า

Print

สุวิทย์ แซ่เล้า

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับชาติ "สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า" เด็กชายสุวิทย์  แซ่เล้า นักเรียนชั้น ม.๑ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แข่งขันคัดลายมือไทย ณ โรงเรียนปทุมวิไล โดยมีครูสุชาติ โมสูงเนิน-ครูลดาวัลย์ เกษมอมรกุล ดูแลการเข้าแข่งขัน ผลการแข่งขันได้เหรียญทอง ลำดับที่ ๓ คะแนน ๙๖ คะแนน (ครูลดาวัลย์ ข้อมูล/ภาพ)

 

คุณภาพการศึกษาไทยในทศวรรษใหม่

Print

 คุณภาพการศึกษาไทยในทศวรรษใหม่

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ร่วมงานมหกรรม "คุณภาพการศึกษาไทยในทศวรรษใหม่"  จัดโดย สพป.นม.๕ โดยผู้อำนวยการไกร เกษทัน ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติจากนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด  โรงเรียนขามทะเลสอวิทยารับมอบหมายให้ทำฉากเวทีและแสดงในพิธีเปิดชุด “จำปากนคร” หลังพิธีเปิดนายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขา กพฐ. รับประทานอาหาร ณ สวนทุ่งลุงพี และให้สัมภาษณ์ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย จากนั้นเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
Read more...
 


Page 33 of 47

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้237
mod_vvisit_counterเมื่อวาน234
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1173
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2187
mod_vvisit_counterเดือนนี้5953
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15331
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้453330

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 6
IP เครื่องคุณ: 54.196.215.114
,
วันที่ : 17 Apr , 2014
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 4 guests online