โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๒

Print

ศิลปหัตถกรรมวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕     
      
นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นางสุดสวาท สนจุมภะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู-นักเรียน ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ณ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นตัวแทน สพม.เขต ๓๑ แข่งขันกิจกรรม นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด

 

ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

Print
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นางสุดสวาท สนจุมภะ นายอดุย์รัตน์ วีระพันธ์ยานนท์ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระพรรษา ๘๕ พรรษาและวันชาติไทย ณ หอประชุมเอนกประสงค์อำเภอขามทะเลสอ
 

กิจกรรมวันพ่อ

Print

วันพ่อ   แสดงความยินดี 

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระชนมายุ ๘๕ พรรษา พิธีวางพานพุ่มสักการะ การถวายสัตย์ปฏิญาณ มอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นแต่ละระดับชั้น มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแก่ครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และการแสดงของนักเรียนชั้น ม.๖

Read more...
 

สอบนักธรรม

Print

สอบนักธรรมวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

      นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา มอบวุฒิบัตรการสอบนักธรรม สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมเอก นักธรรมโท และนักธรรมตรี ประจำปี ๒๕๕๔ และประกาศสนามสอบประจำปี ๒๕๕๕

 

ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา

Print

ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

      นายสมบูรณ์ สุคนธพงศ์ รายงานผลการแข่งขันกีฬา ต่อนายประเสริฐ ศิลปะผู้อำนวยการโรงเรียน ดังนี้  

๑. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ “อุบลราชธานีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๙ ต.ค.๒๕๕๕

-       ชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุ ๑๔ ปี ๑๖ ปี และ ๑๘ ปี

-       ชนะเลิศประเภทเรือ ๕ ฝีพายหญิง ๑,๐๐๐/๕๐๐/๒๐๐ เมตร (น.ส.อารยา สุวิภากุล)

-       ชนะเลิศประเภทเรือ ๑๒ ฝีพายหญิง ๑,๐๐๐/๕๐๐/๒๐๐ เมตร (น.ส.อารยา สุวิภากุล)

๒. ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลไทคัพ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ พ.ย.๒๕๕๕ จ.ชัยภูมิ

๓. ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอล “บัวใหญ่ โอเพ่นคัพ” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร

 

แสดงความยินดี

Print

  แสดงความยินดีวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

     ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู-พนักงาน-เจ้าหน้าที่-ลูกจ้าง-นักศึกษา โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โดยรับประทานอาหารร่วมกันบริเวณลานเอนกประสงค์ ผู้อำนวยการได้มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ

 

 

 

Read more...
 

ประชุมวิชาการแห่งชาติ

Print

ประชุมวิชาการระดับชาติวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

     นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ เข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ จัดโดยสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย เรื่อง กิจกรรมทางกายกับการสอนสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการในยุคแท็บเลต ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

 

พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ

Print

พิธีถวายราชสดุดีวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
      นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน นำผู้กำกับกองลูกเสือ คณะลูกเสือ-เนตรนารี ทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ (วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียะกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี ทางการจึงกำหนดให้วันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ)

 

รณรงค์ยุติความรุนแรง-เอดส์

Print

รณรงค์วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

      โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลขามทะเลสอ สถานีตำรวจภูธรขามทะเลสอ และประชาชนชาวขามทะเลสอ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงในเด็ก สตรี และคนในครอบครัว และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก  โดยนายอดุลย์รัตน์ วีระพันธ์ยานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานต่อนายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา นักเรียนแต่ระดับชั้นจัดขบวนรณรงค์ทั้ง ๒ กิจกรรม

 

ร่วมทอดผ้าป่า

Print

ทอดผ้าป่าวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

     นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุดสวาท สนจุมภะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล นายทวี ศิลปะ นายภูวดิษฐ์ เกิดทรง ร่วมกิจกรรมของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. โดยผอ.ไกร เกษทัน ที่ทำบุญเลี้ยงพระและทอดผ้าป่าเพื่อจัดสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ และแสดงความยินดีกับนางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่(ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา)

 

เรียนรู้นอกสถานที่

Print

เรียนรู้นอกสถานที่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

       คณะครูที่ปรึกษา นำนักเรียนชั้น ม.๔ ไปเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)(National Science Museum) อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และตลาดน้ำอโยธยา ในวันเดียวกันนี้คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.๒ เดินทางไปที่ดรีมเวิลด์

 

ประเมินตามเกณฑ์ ว.๕

Print
ประเมินตามเกณฑ์ ว.๕วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕      
       ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู ตัวแทนนักเรียนและนักกีฬาวอลเลย์บอลให้การต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ตามเกณฑ์ ว.๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ได้เสนอเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมีนายอำเภอขามทะเลสอ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯและกรรมการ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรขามทะเลสอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขามทะเลสอ ร่วมให้กำลังใจ
 


Page 25 of 47

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้401
mod_vvisit_counterเมื่อวาน573
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4620
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4437
mod_vvisit_counterเดือนนี้401
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20352
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้825442

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 9
IP เครื่องคุณ: 54.226.189.112
,
วันที่ : 01 Aug , 2015
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 8 guests online