โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Print
  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ โดยแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระบบออนไลน์ ทั้งระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าแข่งขันระดับละมากกว่า ๔๐ ทีม สาธิตการยิงจรวดขวดน้ำ การปล่อยบอลลูน และการวาดภาพระบายสี

 

ม.๕ อบรมพัฒนาจิต

Print

   พัฒนาจิต

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
       คณะครูระดับชั้น ม.๕ นำนักเรียนชั้น ม.๕ ไปเข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ณ วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องมาหลายปี  นักเรียนกลับบ้านแล้วขอให้ปฏิบัติต่อเนื่องตลอดไป และคาดหวังว่านักเรียนจะเป็นคนดี อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข (ภาพโดย : ครูมะลิ)

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

Print

วันเฉลิมพระชนม์พรรษา  fb

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมกับอำเภอขามทะเลสอ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ
 

กิจกรรมวันแม่

Print

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   fb

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
            นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู-นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนร่วมพิธีถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   การมอบรางวัลแม่ดีเด่น มีการแสดงชุดจำปากนคร และศิลปะล้านนา จากนั้นนักเรียนกราบแม่ระลึกถึงพระคุณแม่

 

อบรมครูคณิตศาสตร์

Print

อบรมครูคณิต 

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔            
      
นายธีรวุฒิ ทองโอษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพท.นม.เขต ๓๑  เป็นประธานเปิดการอบรมครูระบบทางไกล ครูระดับกลาง กลุ่มสาระการเรีบยนรู้คณิตศาสตร์  ศูนย์การอบรมที่ ๓ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา มีคณะครูระดับกลางจากโครงการพัฒนาครูทั้งระบบเข้ารับการอบรม (ภาพโดย ครูลดาวัลย์)

 

อบรมครูพลศึกษา

Print

 อบรมครูพลศึกษา

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
            นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ประธานศูนย์แม่ข่ายจังหวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา โรงเรียนในฝัน เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อ ICT “การสร้างหนังสั้นด้วยโปรแกรม Ulead 11” ให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ ICT ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
 

อบรม Social Network

Print

อบรม Social Network    อบรมครู ขทส

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
      
นายประเสริฐ  ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ “การใช้ระบบเครือข่ายสังคมเพื่อการศึกษา” (Social Network for Education) โดยรองเสกศิษย์ จีระวิทยากร เป็นผู้กล่าวรายงาน คณะครูจากต้นแบบโรงเรียนในฝันเข้ารับการอบรม สาระในการอบรมประกอบด้วยอาเซียนเป็นหนึ่ง สิทธิเด็ก การเขียนหลักสูตร การใช้เครือข่ายสังคมเพื่อการศึกษา (โอ๋,ครูโก ถ่ายภาพ)

 

วันภาษาไทยแห่งชาติ

Print

วันภาษาไทยแห่งชาติ  facebook

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
            นางพรรณอร เชื้อมั่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณะครูในกลุ่มสาระฯและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ในภาคเช้านักเรียนเข้าชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย  ภาคบ่ายนางสุดสวาท สนจุมภะ รองผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงาน  มอบรางวัลให้นักเรียนที่ร่วมแข่งขันทักษะ  และกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ 

 

แห่เทียนพรรษา

Print

 แห่เทียนพรรษา

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา พร้อมด้วย รองผอ. คณะครู-นักเรียนโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ร่วมกับอำเภอขามทะเลสอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และภาคบ่ายนักเรียนไปเวียนเทียนที่วัด และเชิญชวนให้ไปประกอบพิธีทางศาสนาในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา และเชิญชวนงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาเพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี (โอ๋ ถ่ายภาพ)

 

วันลูกเสือแห่งชาติ

Print

วันลูกเสือแห่งชาติ 

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
      
นายประเสริฐ  ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  สำหรับการจัด พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ถือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ที่ได้กำหนดให้วันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและปีนี้ครบ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย

 


Page 29 of 45

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้128
mod_vvisit_counterเมื่อวาน639
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2525
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3880
mod_vvisit_counterเดือนนี้17076
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15652
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้501756

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 6
IP เครื่องคุณ: 54.81.211.100
,
วันที่ : 30 Jul , 2014
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 10 guests online