โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ม.๑ อบรมพัฒนาจิต

Print
ม.๑ อบรมพัฒนาจิตวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
       คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๑ นำนักเรียนเข้าฝึกอบรมพัฒนาจิต ณ วัดวะภูแก้ว อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๕๕๙

Print
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๕๕๙วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
        นายเสกศิษย์จีระวิทยากร อ่านสาส์น และนำกล่าวคำปฏิญาณ เนื่องในวันที่ ๒๖ มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันนี้โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ร่วมกับ โรงพยาบาลขามทะเลสอ จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ ภายใต้กรอบแนวคิด "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์" (Civil-State Unity for our Society Free from Drugs In Attribute to the Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the throne​) และเชิญชวนคณะครู-นักเรียนสวมเสื้อสีเหลืองในวันนี้

 

ผู้โชคดีล้านวิว

Print
ผู้โชคดีล้านวิววันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
        ภาคเช้าวันนี้มีพิธีการ-กิจกรรม การเคารพธงชาติ-สวดมนต์-กล่าวคำปฏิญาณ-ทำความเคารพครูที่ปรึกษา-น้องไหว้พี่ และงาน ICT มอบรางวัลแก่นักเรียนผู้โชคดีที่เข้าชมเว็บโรงเรียน www.ksv.ac.th เป็นลำดับที่ 1 ล้าน  ต่อด้วยภาษาอังกฤษวันละคำ และร่วมถ่ายภาพชุดเสื้อ To Be Nober 1
 

ป้องกันการตั้งครรภ์

Print
ป้องกันการตั้งครรภ์วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
        เทศบาลตำบลขามทะเลสอ-โรงพยาบาลข
ามทะเลสอ จัดโครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น โดยมีนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตร๊ เป็นประธาน น.ส.ประภาวี แซ่อื้อ ประธานสภาเยาวชน กล่าวรายงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯร่วมในพิธีเปิด
 

หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น

Print
หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่นวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
          คณะครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกาย "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น" ทุกวันศุกร์ ...
 

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน และพระธรรมฑูต

Print
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน และพระธรรมฑูตวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
        หลังเสร็จพิธีไหว้ครู โรงเรียนจัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคบ่ายฟังเทศนาธรรม จากพระธรรมฑูต
 

มอบทุนโครงการสรรหาช้างเผือกและเกียรติบัตร

Print
มอบทุนโครงการสรรหาช้างเผือกและเกียรติบัตรวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
         นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรี
ยน ม.๒ ม.๓ ม.๕ และ ม.๖ ที่มีผลการเรียนดีในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ สูง ระดับละ ๑๐ อับดับ / มอบทุนการศึกษาตามโครงการสรรหาช้างเผือกและทุนการศึกษาที่มีผู้ประสงค์บริจาค / มอบเกียรติบัตรให้ครูแกนนำ-นักเรียนแกนนำระบบต้านสิ่งเสพติด / มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ทำหน้าที่สารวัตรนักเรียน /
 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Print

 

ไหว้ครู ๒๕๕๙ พิธีไหว้ครู กล้องครูอภิศักดิ์ พิธีไหว้ครู กล้องศูนย์ข่าวเยาวชนไทย 
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
           นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯเป็นประธานในพิ
ธีไหว้ครู เริ่มจากการรำมาลาบูชาครู ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวไหว้ครูและปฏิญาน ตัวแทนถือพานกราบครู นักเรียนทุกคนขึ้นเวทีไหว้ครู และคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะศิษย์เก่าร่วมไหว้ครู จากนั้นมอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเรียนดี

 

 

บริจาคโลหิต ๒๕๕๙

Print

บริจาคโลหิต ๒๕๕๙วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
        สภากาชาด ได้มารับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา มีผู้อำนวยการ ครู ลูกจ้าง นักเรียนและเจ้าหน้าที่ ธกส.มาบริจาค มีนักเรียนหลายคนอยากบริจาค
แต่มีคุณสมบัติไม่พร้อม เช่น อายุไม่ถึง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ เลือดจาง หรือมีโรคประจำตัว ผลกุศลที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จะส่งผลให้มีความสุข มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป  

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ชุดใหม่

Print
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
           โรงเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ การวัดผลประเมินผล การดูแลช่วยเหลือนักเรียนนโยบายการบริหารโรงเรียน และการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
 

แข่งขันทักษะภาษาไทย

Print
แข่งขันทักษะภาษาไทยวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
        ครูสุชาติ โมสูงเนิน นำนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สพม.เขต ๓๑
 

สารวัตรนักเรียน/ผู้สมัครเป็นกรรมการนักเรียน

Print
สารวัตรนักเรียนวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
        นักเรียนที่ลงสมัครเป็นคณะก
รรมการนักเรียน ประกาศนโยบายและเชิญชวนให้เลือกตั้ง และนายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มอบปลอกแขน ให้กับตัวแทนนักเรียนในระดับ ม.ต้น ที่ทำหน้าที่สารวัตรนักเรีย
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 61

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้382
mod_vvisit_counterเมื่อวาน339
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1399
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2747
mod_vvisit_counterเดือนนี้12240
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว16023
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้1002682

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 11
IP เครื่องคุณ: 54.161.111.69
,
วันที่ : 29 Jun , 2016
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 12 guests online