โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

อบรมปฏิบัติการ STEM for Mathematic&Technology

Print

อบรม ณ ดงบัง สังสรรค์ ณ เขวาทุ่ง  ปิดการอบรม

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
       นายไกรศร ทองมูลขัย ผู้่อำนวยการฯ คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา จัดอบรมปฏิบัติการ STEM for Mathematic&Technology ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พ.ย.๒๕๕๙

 

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๙

Print

วิสาขบูชา๑ วิสาขบูชา๒

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
       คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน๖ มีกิจกรรมสวดมนต์ ฟังเทศน์ และเวียนเทียน โดย ม.๒ & ม.๕ ไปวัดหนองคู ม.๓&ม.๖ วัดป่าอิสสริการาม และ ม.๔ วัดหนองขุ่น

 

การปักสัญลักษณ์

Print
นักเรียนชาย ม.ต้น นักเรียนหญิง ม.ต้น นักเรียนชาย ม.ปลาย นักเรียนหญิง ม.ปลาย
การปักสัญลักษณ์ต่างๆ บนเสื้อนักเรียน (คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย) 
นักเรียนชาย ม.ต้น หน้าอกด้านขวา แถวที่ 1 ปัก ข.ท.ส. แถวที่ 2 ปัก ชื่อ-นามสกุล ปกเสื้อด้านขวา ปัก ดาวสีน้ำเงิน
นักเรียนหญิง ม.ต้น หน้าอกด้านขวา แถวที่ 1 ปัก ข.ท.ส. แถวที่ 2 ปัก ชื่อ-นามสกุล หน้าอกด้านซ้าย ปัก ดาวสีน้ำเงิน 
นักเรียนชาย ม.ปลาย หน้าอกด้านขวา แถวที่ 1 ปัก ข.ท.ส. แถวที่ 2 ปัก ชื่อ-นามสกุล ปกเสื้อด้านขวา ปัก ดาวสีแดง
นักเรียนหญิง ม.ปลาย หน้าอกด้านขวา แถวที่ 1 ปัก ข.ท.ส. แถวที่ 2 ปัก ชื่อ-นามสกุล หน้าอกด้านซ้าย ปัก ดาวสีแดง  
 

นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

Print
นายกพบเพื่อนครูวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
      ภาคบ่ายคณะครูดูการถ่ายทอดสด นายกรัฐมนตรีพบเพื่อครู เพื่อรับนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
 

กิจกรรมปรับพื้นฐาน

Print
กิจกรรมปรับพื้นฐานวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
        นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯเป็นประธานเปิดกิจกรรมปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดเรียน
 

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

Print
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2559วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
     นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานกา
รประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม ประธานมอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม
 

อบรมการแสดง ณ วิกหัวหิน

Print
วิกหัวหินวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
        นายสังคม ศรเพชรนรินทร์/นางมะลิ สอนใหม่/นายพีรณัฐ ชิดสุข ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ ร่วมอบรมการแสดง จัดโดยโครงการโรงเรียนอัจ
ฉริยะจรรยา ณ Patravadi High School Huahin ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯร่วมประชุม
 

แชมป์ซีเล็คทูน่า

Print
แชมป์ซีเล็คทูน่าวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
       วอลเลย์บอลทีมขามทะเลสอวิทย
า ชนะลิศการแข่งขันวอลเลย์บอล"ซีเล็คทูน่า" เยาวชนชาย ชิงชนะเลิศแห่งประทศไทย ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ขอบคุญภาพจากสยามกีฬา
 

ทำสัญญา Student Care

Print

วัstudent careนที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
        นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯ ทำสัญญาระบบดูแลนักเรียน
Student Care โดยจะใช้ระบบนี้ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 
 

ประชุมโครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา ณ สงขลา

Print

ประชุม เที่ยวสงขลา ประชุม ลังกาวี

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯ นำคณะครูประชุมโครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา ณ โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ภาษาและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และทัศนศึกษา ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

 

ศึกษาดูงาน ณ สหราชอาณาจักร

Print
สหราชอาณาจักร

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนโครงการโรงเรียนอัจริยะจรรยา ผู้ดูแลโครงการ และเจ้าหน้าที่ สนก.สพฐ. ไปศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙

 

 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ๒๕๕๘

Print

 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ๒๕๕๘ ม.๓ รับประกาศนียบัตร-เกียรติบัตร-รับทุน ม.๖ รับใบประกาศนียบัตร-เกียรติบัตร-รับทุน ติดดอกไม้-กล้องครูลดาวัลย์

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการ คณะครู-บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ที่จบการศึกษา / มอบเกียนติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการสอบ
O-NET สูง /นักเรียนที่มีผลการเรียน TOP Ten / มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโครงการออมทรัพย์เพื่อมีใช้ / มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทย / และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน ๔ ทุนๆ ๓,๕๐๐  บาท ที่รุ่นพี่ “นางสาวนวลสกุล งัดสันเทียะ” อตีดนักเรียนทุนในโครงการสรรหาช้างเผือก มอบให้ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 59

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้386
mod_vvisit_counterเมื่อวาน453
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2800
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4525
mod_vvisit_counterเดือนนี้14270
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10391
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้988689

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 6
IP เครื่องคุณ: 54.162.172.144
,
วันที่ : 27 May , 2016
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 4 guests online