โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ขับขี่ปลอดภัย

Print

ขับขี่ปลอดภัยวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีและคณะจากเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ในการจัดโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.๔ เข้าอบรม

 

Symposium 2015

Print

 symposium 2015 รำโทนต้อนรับ-พิธีเปิด  จำ-ปา-ก-นคร เยี่ยมชมบูธ-การประกวด-การแข่งขัน สังสรรค์อัจฉริยะจรรยา ถ่ายภาพ-มอบเกียรติบัตร-พิธิปืด ความภาคภูมิ 

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
        คณะ ทีมงานจากสนก. คณะผู้บริหาร/คณะครู/คณะนักเรียน โครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ "โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา" ๑๒ โรงเรียน ร่วมจัดนิทรรศการ-ร่วมการแสดง-การแข่งขันในงาน
Symposium 2015 โดย โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นเจ้าภาพดำเนินการ ทุกโรงเรียนจัดบูธแสดงจุดเด่นของโรงเรียน อดีต-ปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตของโรงเรียน มีการแข่งขันทางวิชาการ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันหมากฮอส และจัดแสดง Best Practice/Project CitiZen/แผนการจัดการเรียนรู้/งานวิจัย/หุ่นยนต์/เครื่องบินพลังยาง/การแสดงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ส.ค.๒๕๕๘ ในพิธีเปิดนายชาติตระการ ยอดสง่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต ๓๑,ผู้บริหาร โรงเรียนสังกัด สพป.นม ๕ เข้าร่วม โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป สนก. สพฐ.เป็นประธานเปิดงาน (กล้องครูอภิศักดิ์ เสน่ห์สาวเหนือ)  (กล้องครูอภิศักดิ์ made in khamso) (กล้องครูลดาวัลย์ ต้อนรับประธาน-ไหว้พระ-รำโทน)      

 

ประกาศสอบราคา

Print

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

คลิกดูรายละเอียด

 

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๕๘

Print

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๕๘วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
       
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การนำเสนอความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์ ภูเขาไฟ เครื่องบินพลังยาง จรวดขวดน้ำ แฟนซีรีไซเคิล รวมทั้งได้จัดแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ออนไลน์ไปแล้ว  

 

เปิดป้ายชื่อโรงเรียน

Print
เปิดป้ายชื่อโรงเรียนวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอขามทะเลสอ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสมชาย กิริวัฒนศักดิ์ มอบเงินสมทบกองทุนจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ให้เกียรติมาร่วมงานจำนวนมาก จากนั้น ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียนกับคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน และเป็นประธานเปิดธนาคารโรงเรียน โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

Print

 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘     
      
นายไกรศร มองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมกับอำเภอขามทะเลสอ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คหบดีและประชาชน ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมเอนกประสงค์อำเภอขามทะเลสอ

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

Print

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
      
นายไกรศร มองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธาน นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม มีผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู-นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เริ่มจากตัวแทนกลุ่มต่างๆ วางพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง ผู้อำนวยการลงนามถวายพระพร วางพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวสดุดี ร้องเพลงสดุดี มอบเกียรติบัตรสำหรับแม่ดีเด่นระดับชั้น การรำถวายพระพร ร้องเพลงแม่ของคณะนักเรียนระดับชั้น ม.๖ และการกราบแม่

 

ประชุมคณะกรรมการนักเรียน

Print
ประชุมคณะกรรมการนักเรียนวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
       
นายอนุชิตชายชัย นาดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน ประชุมคณะกรรมการนักเรียน เพื่อวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย และการช่วยปฏิบัติงานในกิจกรรมของโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Print

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
        คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยจัดแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ออนไลน์ในช่วงพักกลางวัน วันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๘ เป็นการแข่งขันในระดับ ม.ต้น และวันที่ ๑๑ ส.ค.๒๕๕๘ เป็นการแข่งขันในระดับ ม.ปลาย และจะจัดกิจกรรมอื่นๆ ในภาคเช้าวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

 

ประดับเข็มและติดปลอกแขน

Print
ประดับเข็มตราโรงเรียนและติดปลอกแขนวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
       นายไกรศร มองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนให้กับคณะกรรมการนักเรียน และติดปลอกแขนให้กับสารวัตรนักเรียน
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 49

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้178
mod_vvisit_counterเมื่อวาน548
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้178
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5539
mod_vvisit_counterเดือนนี้22697
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20352
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้847738

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 9
IP เครื่องคุณ: 54.167.22.37
,
วันที่ : 30 Aug , 2015
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 9 guests online