โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

แสดงความยินดี-ต้อนรับผู้อำนวยการไกรศร ทองมูลชัย

Print

 ครู ขทส. รอต้อนรับ ผอ.ไกรศร ทองมูลชัย  แสดงความยินดี ต้อนรับ ผอ.ไกรศร ทองมูลชัย  รับ ผอ.ไกรศร ทองมูลชัย กล้องครูลดาวัลย์

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
       นายธีระวุฒิ ทองโอษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพม.เขต ๓๑ เป็นประธานต้อนรับนายไกรศร ทองมูลชัย(ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล)  ใน การเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา โดยมีคณะผู้อำนวยการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร่วมแสดงความยินดี คณะครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาร่วมต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

 

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

Print

นายไกรศร ทองมูลชัย

บุคลากรโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ขอต้อนรับนายไกรศร  ทองมูลชัย 
ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง

วันที่ ๒๔ ผอ.ไหว้พระ-พระภูมิ-เจ้าที่ตุลาคม ๒๕๕๗
       นายไก
รศร  ทองมูลชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  มาไหว้พระประจำโรงเรียน ไหว้พระภูมิ-เจ้าที่ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นประธานประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

 

 

 

คณะครูทัศนศึกษา

Print
คณะครูทัศนศึกษา ๑๓ ต.ค.๒๕๕๗  คณะครูทัศนศึกษา ๑๔ ต.ค.๒๕๕๗  คณะครูทัศนศึกษา ๑๕ ต.ค.๒๕๕๗

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
       ในโอกาสปิดภาคเรียนคณะครูที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ได้รับจัดสรรเงินปันผลและเฉลี่ยคืนในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และได้จัดทัศนศึกษาเพื่อพักผ่อน ณ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ บริการโดยคุณสบายทัวร์

 ท่องเที่ยวกาญจน์ กับหม่วย  ท่องเที่ยวสมุทรสงคราม กับหม่วย

 

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ

Print
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
      นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน การจัดทำ SWOT และการทำแผนปฏิบัติงานของกลุ่มและงานต่างๆ
 

ร้อยรักผูกพันวันเกษียณ

Print

ภาคเช้า  ภาคค่ำ บรรยากาศทั่วไป  มอบเกียรติบัตร  นางรำ  มอบของขวัญ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
    
คณะครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จัดงาน “ร้อยรักผูกพันวันเกษียณ ผอ.ประเสริฐ ศิลปะ ครูนิภาภัทร ศาสตร์สูงเนิน” ในภาคเช้ารองผู้อำนวยการเสกศิษย์ จีระวิทยากร กราบขอขมา ครูแต่ละระดับชั้นมอบมาลัยดอกไม้ ตัวแทนนักเรียนกราบมอบมาลัยดอกไม้ และภาคค่ำแขกให้เกียรติมาแสดงมุทิตาจิต มีดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑ เป็นประธาน  เริ่มจากการมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสถานศึกษาฯ การแสดงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์/ครูอัตราจ้างชุดรำบายศรีสู่ขวัญ  รำตังหวายโดยทีมครูอยากรำ การนำเสนอประวัติและผลงาน และการโชว์แซกโซโฟน/กีตาร์ จากมืออาชีพ งานเป็นไปด้วยดีจากความร่วมมือของคณะครู (ประวัติและผลงานครูนิภาภัทร ประวัติและผลงานผู้อำนวยการประเสริฐ)

ภาคเช้า กล้องครูลดาวัลย์  ภาคค่ำ กล้องครูลดาวัลย์

 

แข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน

Print

แข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
       
คณะครูนำนักเรียนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรม ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัลยาวิทยาลัย และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นคณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น

 

แจกเกียรติบัตรกิจกรรมวิทยาศาสตร์

Print

แจกเกียรติบัตรกิจกรรมวิทยาศาสตร์วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

        เนื่องในวันที่ ๑๘ สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดแข่งขันกิจกรรมการตอบปัญหาออนไลน์/การวาดภาพระบายสี ๓ มิติ/การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง/การสร้างสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ/การยิงจรวดขวดน้ำ ผู้ที่ชนะการแข่งขันได้รับเกียรติบัตรและของรางวัล โดยผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นผู้มอบ

 

อบรมการสร้างหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมควบคุม

Print

อบรมการสร้างหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมควบคุมวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗
       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานเปิดการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมควบคุม  สอดแทรกในการเรียนการสอนตามแนวทางสเต็มศึกษา
(STEM EDUCATION) มุ่งเน้นกระบวนการทางวิศวกรรม โดยได้รับเกียรติจากนายวรณัฐ หมีทอง ครูโรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้ว ครูโรงเรียนบางปลาม้า“สูงสุมารผดุงวิทย์” จังหวัดสุพรรณบุรี นายกฤตพล ชุมสกุล ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๓๑ โดยมีครูแกนนำเป็นวิทยากรร่วมได้แก่ นายโกวิทย์  ซื่อสัจลือสกุล นายอภิศักดิ์ สิงหมารศรี นายสุทธิพันธ์ จันลาวงศ์ นางบุญชู รัตนพงศ์ และนางสาวลดาวัลย์ เกษมอมรกุล

 

แจกเกียรติบัตรตอบปัญหาอาเซียน

Print

แจกเกียรติบัตรตอบปัญหาอาเซียนวันที่ ๑๗  กันยายน ๒๕๕๗

        เนื่องในวันที่ ๘ สิงหาคม เป็นวันอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ผู้ที่ชนะการแข่งขันได้รับเกียรติบัตร โดยผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นผู้มอบ

 

ถ่ายภาพเพื่อเป็นอนุสรณ์

Print
อนุสรณ์ ม.๖ รุ่นที่ ๒๓วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗
       คณะครู-นักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นอนุสรณ์-เป็นที่ระลึก ในโอกาสที่จะจบการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 47

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้833
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1054
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6161
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6254
mod_vvisit_counterเดือนนี้32557
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20322
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้573547

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 15
IP เครื่องคุณ: 54.161.228.29
,
วันที่ : 31 Oct , 2014
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 15 guests online