โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

อบรมการจัดทำรายงานผลการเรียน

Print

อบรมการจัดทำรายงานผลการเรียนวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

      นายสุทธิพันธ์ จันลาวงศ์ หัวหน้างานทะเบียน จัดอบรมปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการเรียนออนไลน์ (กรอกข้อมูล Book Mark ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) เพื่อเตรียมการสำหรับการตัดสินผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่ออำนวยความสะดวกไม่ต้องใช้ Flash Drive เป็นการป้องกัน Virus

 

Sport Day @Khamthalesowitthaya

Print

 

เดินพาเหรด (ครูลดาวัลย์)  ขบวนพาเหรดเข้าสนาม-พิธีเปิด  พาเหรดเคารพประธาน-การแสดงพิธีเปิด  กองเชียร์-กรีฑา  กีฬาพื้นบ้าน-มอบรางวัล-พิธีปิด  Cheer Leader Show  ใกล้ชิดกองเชียร์ (ครูลดาวัลย์)  ติดขอบสนาม (ครูลดาวัลย์)  The spirit of cheerleader (ครูลดาวัลย์) 
 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
      นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รองผู้อำนวยการ คณะครู-นักเรียน ร่วมกิจกรรมกรีฑา-กีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๕๗ จัดโดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อส่งเสริม-พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬา-การแสดง-การวางแผน-การทำงานร่วมกัน สอดคล้องกับโครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑
อัจฉริยะจรรยา ทุกคณะสีทำงานร่วมกันอย่างทุ่มเทแข็งขันและประสบผลสำเร็จได้ยิ่งใหญ่เลิศหรูอลังการ และต้องตระหนักในเป้าหมาย "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย"
 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Print

 

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง  การแข่งขันจรวดขวดน้ำ  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ออนไลน์

 วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีการแข่งขันวาดภาพระบายสี การตอบปัญหาออนไลน์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การจัดป้ายนิเทศ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในปีนี้มีคำขวัญว่า
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี”

Read more...
 

รับทุนการศึกษาจากพุทธสมาคมฯ

Print

รับทุนการศึกษาวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
       น.ส.ปิยะนันท์ โรจน์บูรณาวงศ์ หัวหน้างานคุณธรรมจริยธรรม นำ
นายวริษฐ์ ทัศนะจารุพงศ์ และน.ส.ภัทรชา ถนอมพลกรัง เข้ารับทุนการศึกษา ณ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โอกาสที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม

 

ม.๔ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

Print

ม.๔ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
      คณะครู-นักเรียนระดับชั้น ม.๔ เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช
.)(National Science Museum) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ / อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ไชยมงคลและวัดพนัญเชิงวรวิหาร /และตลาดน้ำอโยธยา 

 

การออกแบบและการสร้างเครื่องบินพลังยาง

Print
การออกแบบและการสร้างเครื่องบินพลังยาง(ครูโก)  การออกแบบและการสร้างเครื่องบินพลังยาง(ครูลดาวัลย์)

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
      
นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และนักเรียนระดับ ม.ต้นร่วมอบรมปฏิบัติการการออกแบบและสร้างเครื่องบินพลังยาง  สอดแทรกการเรียนการสอนตามแนวทางสเต็มศึกษา (STEM Education) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากร นายสินมหัต  ฝ่ายลุย นายสำราญ วังนุราช นายชูชีพ สีนอเนตร นางสุจิตรา พิชัย และนายประเสริฐ ศรีจันทร์  กิจกรรมนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สนก. สพฐ.

 

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

Print

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมแข่งขันหลากหลาย แสดงนิทรรศการความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ มอบรางวัลนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน และในวันนี้นักเรียนระดับชั้น ม.๕ จัดแสดงละครพูด เรื่องมัทนะพาธา
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

Print

วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
     นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
 ณ ศาลาเอนกประสงค์อำเภอขามทะเลสอ

 

กิจกรรมวันแม่

Print

 

กิจกรรมวันแม่  กิจกรรมวันแม(ครูลดาวัลย์)

 วันที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๕๗

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันแม่  เริ่มจากการวางพานพุ่มสักการะ  กล่าวถวายพระพร ร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี มอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗ รำอวยพร การร้องเพลงเรารักแม่ของนักเรียนชั้น ม.๖ ตัวแทนแม่-ลูก กล่าวแสดงความรู้สึก และพิธีกราบแม่ของนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔

 

ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา

Print

วัดชากใหญ่  วัดเข้าสุกิม  อ่าวคุ้งกระเบน ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา  โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม  หาดแหลมสิงห์ ตึกแดง 

 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
    นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูเดินทางไปทัศนศึกษาวัดชากใหญ่ วัดเขาสุกิม อ่าวคุ้งกระเบนและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
(อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์) ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ “อัจฉริยะจรรยา” เช่นเดียวกัน และเดินทางกลับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 46

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้444
mod_vvisit_counterเมื่อวาน654
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4174
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4118
mod_vvisit_counterเดือนนี้17074
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว18163
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้519917

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 7
IP เครื่องคุณ: 23.20.220.61
,
วันที่ : 30 Aug , 2014
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 6 guests online