"การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๐ จ.อุดรธานี"