โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

แนะนำโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

Print
แนะนำโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ๒๕๕๘

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

Print

ปฏิทินสอบซ่อม(คลิกขยาย)

ตารางซ่อม

ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา(คลิกขยาย)

ปฏิทิน

 

 

อบรมขยายผล ID Plan & TEPE Online

Print

ID Plan & TEPE Onlineวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
         โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จัดอบรมปฏิบัติการ
"การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาตนเอง ID Plan & TEPE Online โดยมีนายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม จากนั้นให้ความรู้และนำปฏิบัติโดย นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล มอบหมายงานให้ครูเขียนแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) เข้าเรียนออนไลน์  (TEPE Online) ให้เสร็จสิ้นในช่วงปิดภาคเรียน และส่งรายงานผลทั้ง ๒ รายการ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

 

ต้อนรับครูดวงรัตน์ ลอยฟู

Print

ต้อนรับครูดวงรัตน์ ลอยฟูวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
     นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู-บุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู-บุคลากรโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  ในการเดินทางมาส่งนางดวงรัตน์ ลอยฟู มาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วิชาเคมี  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

 

เวลาพาจาก-ภูมิใจมากในหน้าที่

Print

ภาคเช้า-ครูโกวิทย์  ภาคเช้า-ครูอภิศักดิ์  ภาคเช้า-ครูลดาวัลย์  

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
         นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการฯ คณะครู-บุคลากรและนักเรียนร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ครูที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๔ คน คือ ครูดารุณี ขวางรัมย์ ครูประเสริฐ จิรพัธนันท์ ครูสุมามาลย์ พันธุ์เจริญ และครูกุลศจี พันเนตร (กล้องครูปนัดดา-ภาคเช้า) (กล้องครูปนัดดา-ภาคค่ำ)

ภาคค่ำ ครูโกวิทย์   

 

 

 

ครองถ้วยพระราชทาน แชมป์ กฟภ.

Print
แชมป์ กฟภ.วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
       การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน กฟภ. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ทีมขามทะเลสอวิทยา ชนะเลิศ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘

Print

ประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
      นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯเป็นประธานประชุมประจำเดือนกันยายน ก่อนวาระการประชุม ประธานมอบของขวัญและอวยพรผู้ที่มีวันเกิดในเดือน สิงหาคม-กันยายน มอบสวัสดิการจากโครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา สำหรับผู้ที่บิดา-มารดาเสียชีวิต จากนั้นประชุมตามวาระ

 

อบรมให้ความรู้โรคติดต่อ มือ-เท้า-ปาก

Print

อบรมให้ความรู้โรคติดต่อ มือ-เท้า-ปากวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
      นายวัฒนา อ้วนไตร สาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ มือ-เท้า-ปาก ให้กับกลุ่ม อสม. โดยใช้สถานที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

 

ขับขี่ปลอดภัย

Print

ขับขี่ปลอดภัยวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีและคณะจากเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ในการจัดโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.๔ เข้าอบรม 
(รูปจาก Khamthalesor Hospital FP.)

   

Symposium 2015

Print

 symposium 2015 รำโทนต้อนรับ-พิธีเปิด  จำ-ปา-ก-นคร เยี่ยมชมบูธ-การประกวด-การแข่งขัน สังสรรค์อัจฉริยะจรรยา ถ่ายภาพ-มอบเกียรติบัตร-พิธิปืด ความภาคภูมิ 

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
        คณะ ทีมงานจากสนก. คณะผู้บริหาร/คณะครู/คณะนักเรียน โครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ "โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา" ๑๒ โรงเรียน ร่วมจัดนิทรรศการ-ร่วมการแสดง-การแข่งขันในงาน
Symposium 2015 โดย โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นเจ้าภาพดำเนินการ ทุกโรงเรียนจัดบูธแสดงจุดเด่นของโรงเรียน อดีต-ปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตของโรงเรียน มีการแข่งขันทางวิชาการ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันหมากฮอส และจัดแสดง Best Practice/Project CitiZen/แผนการจัดการเรียนรู้/งานวิจัย/หุ่นยนต์/เครื่องบินพลังยาง/การแสดงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ส.ค.๒๕๕๘ ในพิธีเปิดนายชาติตระการ ยอดสง่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต ๓๑,ผู้บริหาร โรงเรียนสังกัด สพป.นม ๕ เข้าร่วม โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป สนก. สพฐ.เป็นประธานเปิดงาน (กล้องครูอภิศักดิ์ เสน่ห์สาวเหนือ)  (กล้องครูอภิศักดิ์ made in khamso) (กล้องครูลดาวัลย์ ต้อนรับประธาน-ไหว้พระ-รำโทน)      

 

ประกาศสอบราคา

Print

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

คลิกดูรายละเอียด

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 50

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้336
mod_vvisit_counterเมื่อวาน785
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้336
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7974
mod_vvisit_counterเดือนนี้3207
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว22327
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้874241

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 10
IP เครื่องคุณ: 54.82.73.219
,
วันที่ : 04 Oct , 2015
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 9 guests online