โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

แนะนำโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

Print
แนะนำโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ๒๕๕๘
  Bike For DAD
 

หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น

Print
หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่นวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
        ภาพกิจกรรมหน้าเสาธงและคณะค
รูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกาย "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น" ทุกวันศุกร์
 

ถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ

Print

วันวชิราวุธวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

      นายไกรศร  ทองมูลชัย ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการลูกเสือฯ ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี นำกองลูกเสือ-เนตรนารีทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือ

 

Read more...
 

แข่งขันกีฬาภายใน

Print

 เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน   กีฬาวันที่ ๒๓ พ.ย.  ฟุตบอลหญิง

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอล ๒ คู่ และจะทำการแข่งขันกีฬาประเภทอื่นๆในภาคบ่ายทุกวันในสัปดาห์หน้า

 

บริจาคโลหิต

Print

บริจาคโลหิตวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
        กาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลขามทะเลสอ โดยมีนักเรียนโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาร่วมบริจาค พร้อมกับข้าราชการ จนท.ต่างๆ และประชาชนอำเภอขามทะเลสอ เป็นจำนวนมากผู้ที่ไม่เคยบริจาคและมีความประสงค์จะบริจาคให้คลิกอ่านรายละเอียดใน READ MORE

Read more...
 

ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน

Print

ประชุมรองผู้อำนวยการวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
            ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ เป็นประธานเปิดการประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน เรื่องกำหนดรูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

 

ส่งมอบอุปกรณ์

Print
ส่งมอบอุปกรณ์วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
      นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานส่งมอบอุปกรณ์การ
ศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย DLTV & DLIT ที่จัดสรรเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖,๒๕๕๗ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และโทรทัศน์ ๕๐ นิ้ว จำนวน ๗ ชุด ได้ติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์ Windows 8.1 (Up grade Windows 10 Pro) & Office 2013 และติดตั้งโทรทัศน์กับขาตั้งมีล้อเลื่อน มีครูที่บันทึกเสนอ ขอรับอุปกรณ์ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนและบริการเพื่อนครูให้ใช้ร่วม ซึ่งได้แนะนำวิธีการใช้เบื้องต้นไปแล้ว
 

ฟุตซอลชนะเลิศ

Print
footsalวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       นายยุทธภัณฑ์  เสิงกำปัง ครูผู้ฝึกสอนนำฟุตซอลทีมขามทะเลสอวิทยา รุ่นอายุ ๑๖ ปี เข้าแข่งขันรายการ สีคิ้วเกมส์ และชนะเลิศรับถ้วยรางวัล  โดยเริ่มแข่งขันมาตั้งแต่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
 

ค่ายกระทิงน้อย

Print
ค่ายกระทิงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
      นายสังคม ศรเพชรนรินทร์ นำนักเรียนขามทะเลสอวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนกระทิงน้อยรักษ์แม่มูน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ พ.ย.๕๘ ณ สวนลุงโชค อำเภอวังน้ำเขียว
 

กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร

Print

กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
      
นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร/และคณะครูร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรเพื่อถวายความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมราชพฤกษ์ ประชาสัมพันธ์ทางเคเบิล DTV

 

หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น

Print

หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่นหลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น 
        
คณะครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกาย "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น" ทุกวันศุกร์

 

Bike for DAD

Print

Bike for DADวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
    นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมซ้อมขี่จักรยานปั่นเพื่อพ่อ "
Bike for DAD" ครั้งที่ ๑ โดยการนำของนายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอขามทะเลสอ ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ปั่นจักรยานจากที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ ไปถึงแยกบึงอ้อ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘   (กล้องครูลดาวัลย์)

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 51

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้285
mod_vvisit_counterเมื่อวาน563
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3210
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2935
mod_vvisit_counterเดือนนี้12872
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17031
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้900937

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 14
IP เครื่องคุณ: 54.226.100.80
,
วันที่ : 28 Nov , 2015
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 17 guests online