โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 

ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม

Print

11กพ2559 12กพ2559 13กพ2559

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ในการเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการลูกเสือฯ กล่าวรายงาน มีกิจกรรมต่างๆระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

11กพ59-ครูลดาวัลย์ 11กพ2559-ครูลดาวัลย์ 12กพ2559-ครูลดาวัลย์ 

 

Talent In Khamso

Print

 

Talent In Khamso  ศูนย์ข่าวเยาวชนไทยเตรียมงาน 

 วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯเป็นประธานเปิดงาน Talent In Khamso เพื่อแสดงอัจฉริยะภาพของนักเรียน ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา” มีการแสดงผลงานตามพหุปัญญา ๘ ด้าน โครงงานคุณธรรม

 

ประชุมสัมมนาอัจฉริยะจรรยา

Print

ประชุมสัมมนา โรงเรียนไชยปราการ ประชุมสัมมนา โรงเรียนชลประทานผาแตก ประชุมสัมมนา ครูอภิศักดิ์   

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสัญจรโครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา” ณ โรงเรียนไชยปราการ เรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง VARK Model  และโรงเรียนชลประทานผาแตก เรื่อง การจัดกระบวนรการเรียนรู้ด้วย STEM Education

 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา

Print

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙
   โครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนอัจฉริยะจรรยาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามพหุปัญญา ๘ ด้านดังนี้


      ๑. พหุปัญญาด้านการฟังและการใช้ภาษา(คลิกดูรูป)

      ๒. พหุปัญญาด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์(คลิกดูรูป)

      ๓. พหุปัญญาทางด้านมิติสัมพันธ์(คลิกดูรูป)

      ๔. พหุปัญญาทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ(คลิกดูรูป)

      ๕. พหุปัญญาทางด้านดนตรี(คลิกดูรูป)

      ๖. พหุปัญญาทางด้านการเข้ากับผู้อื่น(คลิกดูรูป)   ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย(คลิกดูรูป)

      ๗. พหุปัญญาทางด้านการเข้าใจตนเอง(คลิกดูรูป)

      ๘. พหุปัญญาทางด้านความเข้าใจธรรมชาติ(คลิกดูรูป)

 

พิธีกรน้อย

Print
พิธีกรน้อยวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙
โครงการโรงเรียนส่งเสริมศัก
ยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ “โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา” โดยกลุ่มสาระฯภาษษไทยและภาษาต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพนักเรียนตามพหุปัญญาด้านการฟังและการใช้ภาษา จัดโครงการอบรมพิธีกรน้อย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีคณะวิทยากรนำทีมโดยนายณัฐวุฒิ เภสัชชา อดีตรองผู้อำนวยการ สพป.นม.เขต ๕
 

ผู้ว่าพาปั่น ชมเมืองขามทะเลสอ

Print
ผู้ว่าพาปั่นวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมผู้ว่าพาปั่น ชมเมืองขามทะเลสอ โดยมีจุดเริ่มต้นที่วัดหลักร้อย ผ่านมาทางบ้านมะขามเฒ่า บ้านโคกสะออน บ้านขามทะเลสอ และผ่านหน้าโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา และพักที่หน้าที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะที่หน้าโรงเรียน
 

วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

Print
วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ วันครู -ครูลดาวัลย์ 

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นยเสกศิษย์จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมวันครู ภาคเช้าพิธีบูชาครู มอบรางวัล (ผู้อำนวยการไกศร รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC Award และคณะครูรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี) ภาคบ่ายแข่งขันกีฬา และภาคค่ำพบปะสังสรรค์ ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

 

ม.๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่พิมาย

Print
ม.๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่พิมายวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
       คณะครู ม.๒ นำนักเรียนระดับชั้น ม.๒ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ปราสาทหินพิมาย
 

ม.๑ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดบ้านไร่

Print
ม.๑ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดบ้านไร่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
      คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๑ นำนักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 

ม.๓ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Print
ม.๓ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
      คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๓ นำนักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 56

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้63
mod_vvisit_counterเมื่อวาน472
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้996
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3193
mod_vvisit_counterเดือนนี้6590
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15276
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้937808

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 4
IP เครื่องคุณ: 54.146.217.179
,
วันที่ : 15 Feb , 2016
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 3 guests online